|
Chào mừng các bạn đến với Cổng thông tin điện tử huyện Châu Đức

KHẢO SÁT TỔ CHỨC/CÔNG DÂN

1.Thái độ của CBCC UBND huyện Châu Đức đối với Đơn vị: Vui vẻ, quan tâmKHẢO SÁT TỔ CHỨC/CÔNG DÂN

2. Chất lượng xử lý hồ sơ của UBND huyện Châu Đức đối với các hồ sơ của Đơn vị nộp: Chính xác, khách quanKHẢO SÁT TỔ CHỨC/CÔNG DÂN

3. Việc giữ gìn hồ sơ do Đơn vị nộp của UBND huyện Châu Đức: Tiếp nhận, xử lý và bảo quản hồ sơKHẢO SÁT TỔ CHỨC/CÔNG DÂN

4. Thời gian UBND huyện Châu Đức xử lý các hồ sơ của Đơn vị: Thực hiện thời gian đã cam kết