|
Chào mừng các bạn đến với Cổng thông tin điện tử huyện Châu Đức

Huyện Châu Đức - Lịch sử hình thành và phát triển

KHÁI QUÁT QUÁ TRÌNH LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN HUYỆN CHÂU ĐỨC, TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

- Châu Đức là một trong những huyện nông nghiệp của tỉnh Bà Rịa –Vũng Tàu, được thành lập năm 1994 theo nội dung Nghị định số 45/NĐ-CP (tháng 8 năm 1994 Nghị định Chính Phủ, trên cơ sở tách từ huyện Châu Thành). Huyện có 16 đơn vị hành chính (15 xã và 01 thị trấn) gồm Thị trấn Ngãi Giao và các xã như Quảng Thành, Cù Bị, Xà Bang, Láng Lớn, Bàu Chinh, Bình Ba, Suối Nghệ, Bình Trung, Bình Giã, Xuân Sơn, Sơn Bình, Suối Rao, Đá Bạc, Nghĩa Thành, Kim Long.

- Huyện có tổng diện tích đất tự nhiên là 42.104 ha với trên 150 ngàn dân, chiếm khoảng 22% dân số toàn tỉnh. Hầu hết dân cư sinh sống chủ yếu trên địa bàn sống tập trung dọc quốc lộ 56, đường liên huyện Mỹ Xuân-Ngãi Giao-Xuân Sơn và các trục đường liên xã.

- Từ một huyện nông nghiệp khi mới thành lập cơ sở hạ tầng kỹ thuật còn nghèo nàn lạc hậu, trình độ dân trí còn thấp, đời sông vật chất tinh thần còn gặp nhiều khó khăn; sau 20 năm (1994-2014) xây dựng và phát triển đến nay bộ mặt Châu Đức đã  hoàn toàn đổi mới. Đời sống văn hóa, xã hội, kinh tế, chính trị  ngày một phát triển huyện đã dần dần hình thành các khu công nghiệp sản xuất chế biến với quy mô hiện đại, các công trình giao thông thủy lợi đang từng bước được đầu tư phục vụ đời sống của nhân dân; các hoạt động văn hóa văn nghệ được tổ chức ngày một đa dạng phong phú... Trong tương lai Châu Đức tiếp tục phấn dấu trở thành huyện có tiềm lực về kinh tế  với các thế mạnh sản xuất chế biến các sản phẩm nông nghiệp gắn liền với phát triển công nghiệp theo hướng "công nghiệp hóa – hiện đại hóa". 

---