|
Chào mừng các bạn đến với Trang thông tin điện tử huyện Châu Đức
V/v đề nghị thẩm định, phê duyệt Quy hoạch xây dựng vùng huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050

V/v đề nghị thẩm định, phê duyệt Quy hoạch xây dựng vùng huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050