Chi tiết tin

V/v đề nghị thẩm định, phê duyệt Quy hoạch xây dựng vùng huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050
Thứ Năm, 09/12/2021 00:00