Văn bản mới cập nhật Văn bản mới cập nhật

Cơ quan ban hành Cơ quan ban hành

Văn Bản Hành Chính Thông Thường Văn Bản Hành Chính Thông Thường

VBHC
Tìm kiếm Văn bản hành chính
Nhập số hiệu văn bản,tên văn bản hoặc từ khóa liên quan đến nội dung văn bản vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ.
Kết quả tìm kiếm thủ tục
# Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành
1 793/HD-SKHCN Duy trì, cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISo 9001:2008 tại các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước. 23/11/2015
2 1816/SNV-CCHC Hướng dẫn việc tự đánh giá, chấm điểm để xác định chỉ số CCHC hàng năm tại cơ quan, đơn vị. 13/11/2015
3 2208/TB-STP Công bố TTHC đăng ký qua mạng Intenet thuộc thẩm quyền giải quyết Sở Tư pháp tỉnh BR-VT. 14/10/2015
4 1460/SKHĐT-XDCB Triển khai thực hiện thông tư liên tịch 07/2015 ngày 08/9/15 của Bộ KHĐT và Bộ TC quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu qua mạng. 29/09/2015
5 59/TB-SKHCN Lịch kiểm tra hoạt động xây dựng, duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TVVN 90012008 tại các cơ quan tổ chức hệ thống hành chínhNN trên địa bàn tỉnh quý IV năm 2015 18/09/2015
6 992/STTTT-BCVT Góp ý dự thảo Quyết định ban hành và Quy định sử dụng chung cột điện để treo cáp viễn thông và chỉnh trang làm gọn cáp viễn thông treo trên cột điện, trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 08/09/2015
7 1100/SKHĐT-PTDN Xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế tập thể năm 2016 17/07/2015
8 1589/SYT-NVY Triển khai, thực hiện công văn 3808 ngày 26/5/15 của VPCP. 17/06/2015
9 225/BC-SNV Tình hình công tác tôn giáo,QLNN về hoạt động tôn giáo 6 tháng đầu năm 2015, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2015 17/06/2015
10 1319/SNN-NN Triển khai dự án phát triển bền vững đạt tiêu chuẩn SAN tại tỉnh BRVT. 16/06/2015
11 1786/SYNMT-CCQLĐĐ Triển khai thực giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo danh mục các dự án trước ngày 01/7/15 11/06/2015
12 1743/STNMT-CCQLĐĐ Danh mục các dự án thực hiện giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất trước ngày 01/7/15 10/06/2015
13 193/TB-BCĐ389 Công bố đường dây nóng của BCĐ 389 05/06/2015
14 911/SXD-QLN Góp ý dự thảo về quy định về quản lý sử dụng nhà ở xã hội được đầu tư bằng nguồn vốn không phải ngân sách NN trên địa bàn tỉnh 04/06/2015
15 913/SCT-QLNL Phối hợp tuyên truyền an toàn điện trong nhân dân và đảm bảo an toàn hành lang lưới điện cao áp năm 2015. 02/06/2015
16 1400/UBND-VP Triển khai, thực hiện bình ổn giá sữa đối với sản phẩm sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi trên địa bàn tỉnh. 02/06/2015
17 907/SCT-QLTM Tăng cường kiểm tra sản phẩm sửa Ensure chưa được phép lưu hành tại Vệit Nam nhưng vẩn bán trên địa bàn tỉnh 01/06/2015
18 52/TB-STC Kết luận của GĐ sở TC tại cuộc họp giao ban quý I/2015 cơ quan tài chính các huyện,TP trên địa bàn tỉnh. 29/05/2015
19 126/TB-STNMT Tổ chức giao lưu trực tuyến giửa sở TNMT với người dân và tổ chức trên địa bàn tỉnh 27/05/2015
20 736/SNV-CCHC Triển khai thực hiện quyết định 09/2015 ngày 25/3/15 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh 19/05/2015
Hiển thị 1 - 20 of 24 kết quả.
của 2