Văn bản mới cập nhật Văn bản mới cập nhật

Cơ quan ban hành Cơ quan ban hành

Văn Bản Hành Chính Thông Thường Văn Bản Hành Chính Thông Thường

VBHC
Tìm kiếm Văn bản hành chính
Nhập số hiệu văn bản,tên văn bản hoặc từ khóa liên quan đến nội dung văn bản vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ.
Kết quả tìm kiếm thủ tục
# Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành
1 375/TB-SNV Kỳ thi tuyển công chức hành chính tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu năm 2018 19/11/2018
2 312/GCNĐĐK-SCT Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẽ xăng dầu 14/06/2018
3 2043/SYT-NVY Đăng tải Quyết định số 74/QĐ-BCĐLNATTP ngày 15/6/2017 của BCĐLNATTP tỉnh về Quy chế đường dây nóng ATTP 28/06/2017
4 234/QĐ-UBND Ban hành Quy chế phối hợp quản lý hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn Tỉnh 09/02/2017
5 03/CT-UBND Chỉ thị phát động phong trào thi đua yêu nước thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2017 24/01/2017
6 145/QĐ-UBND Ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước của ngành Giao thông vận tải tỉnh BR-VT. 20/01/2017
7 3674/QĐ-UBND Ban hành kế hoạch Cải cách hành chính nhà nước năm 2017 23/12/2016
8 70/STC-VP Công bố chính thức cung bố dịch vụ công trực tuyến mức độ IV của Sở Tài chính tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 08/08/2016
9 205/TB-SNV Thông báo kỳ thi tuyển công chức hành chính tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2016. 28/04/2016
10 793/HD-SKHCN Duy trì, cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISo 9001:2008 tại các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước. 23/11/2015
11 1816/SNV-CCHC Hướng dẫn việc tự đánh giá, chấm điểm để xác định chỉ số CCHC hàng năm tại cơ quan, đơn vị. 13/11/2015
12 2208/TB-STP Công bố TTHC đăng ký qua mạng Intenet thuộc thẩm quyền giải quyết Sở Tư pháp tỉnh BR-VT. 14/10/2015
13 1460/SKHĐT-XDCB Triển khai thực hiện thông tư liên tịch 07/2015 ngày 08/9/15 của Bộ KHĐT và Bộ TC quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu qua mạng. 29/09/2015
14 59/TB-SKHCN Lịch kiểm tra hoạt động xây dựng, duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TVVN 90012008 tại các cơ quan tổ chức hệ thống hành chínhNN trên địa bàn tỉnh quý IV năm 2015 18/09/2015
15 992/STTTT-BCVT Góp ý dự thảo Quyết định ban hành và Quy định sử dụng chung cột điện để treo cáp viễn thông và chỉnh trang làm gọn cáp viễn thông treo trên cột điện, trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 08/09/2015
16 1100/SKHĐT-PTDN Xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế tập thể năm 2016 17/07/2015
17 1589/SYT-NVY Triển khai, thực hiện công văn 3808 ngày 26/5/15 của VPCP. 17/06/2015
18 225/BC-SNV Tình hình công tác tôn giáo,QLNN về hoạt động tôn giáo 6 tháng đầu năm 2015, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2015 17/06/2015
19 1319/SNN-NN Triển khai dự án phát triển bền vững đạt tiêu chuẩn SAN tại tỉnh BRVT. 16/06/2015
20 1786/SYNMT-CCQLĐĐ Triển khai thực giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo danh mục các dự án trước ngày 01/7/15 11/06/2015
Hiển thị 1 - 20 of 33 kết quả.
của 2