Văn bản mới cập nhật Văn bản mới cập nhật

Cơ quan ban hành Cơ quan ban hành

Văn Bản Hành Chính Thông Thường Văn Bản Hành Chính Thông Thường

VBHC
Tìm kiếm Văn bản hành chính
Nhập số hiệu văn bản,tên văn bản hoặc từ khóa liên quan đến nội dung văn bản vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ.
Kết quả tìm kiếm thủ tục
# Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành
1 2984/QĐ-UBND Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực giải quyết tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 31/10/2019
2 2986/QĐ-UBND Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực giải quyết tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh, Thanh tra tỉnh và các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 31/10/2019
3 2985/QĐ-UBND Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực giải quyết tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 31/10/2019
4 355/TB-SYT Về việc công bố cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 của Sở Y tế tỉnh Bà Rịa –Vũng Tàunăm 2019-2020 29/10/2019
5 2824/QĐ-UBND Quyết định sửa đổi danh mục tên TTHC cấp tỉnh, huyện, xã thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở Tư pháp thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả qua dịch vụ Bưu chính công ích 25/10/2019
6 594/TB-SNV Công bố cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 của Sở Nội vụ tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu năm 2019 16/10/2019
7 7219/QĐ-UBND công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp thuộc thẩm quyền SKHĐT 15/10/2019
8 2791/QĐ-UBND công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp thuộc thẩm quyền SKHĐT 15/10/2019
9 2422/QĐ-UBND Về việc thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính năm 2019 thuộc phạm vi quản lý nhà nước của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu 13/10/2019
10 759/SKHCN-TTr V/v triển khai các Quyết định công bố TTHC thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ 10/10/2019
11 2475/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực Bảo hiểm thuộc thẩm quyền giải quyết của ?y ban nhân dân cấp xã trong phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài chính tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu 19/09/2019
12 2422/QĐ-UBND Về việc thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính năm 2019 thuộc phạm vi quản lý nhà nước của tỉnh Bà Rịa - Vugnx Tàu 13/09/2019
13 2422/QĐ-UBND Về việc thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính năm 2019 thuộc phạm vi quản lý nhà nước của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu 13/09/2019
14 2347/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành và bãi bỏ thủ tục hành chính lĩnh vực Công chức, viên chức thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu 09/09/2019
15 2319/QĐ-UBND Ban hành Bộ chỉ số theo dõi, đánh giá, xếp hạng kết quả CCHC của các đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh 05/09/2019
16 2249/QĐ-UBND Về việc công bố TTHC mới ban hành trong lĩnh vực văn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh 30/08/2019
17 18/2019/QĐ-UBND quyết định quy định việc tách thửa đất trên địa bàn tỉnh bà rịa - vũng tàu 02/08/2019
18 1809/QĐ-UBND Về việc công bố danh mục tên các thủ tục hành chính cấp tỉnh thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu 25/07/2019
19 1892/QĐ-UBND Về việc công bố danh mục tên các thủ tục hành chính cấp huyện thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu 25/07/2019
20 1891/QĐ-UBND Về việc công bố danh mục tên các thủ tục hành chính cấp xã thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu 25/07/2019
Hiển thị 1 - 20 of 32 kết quả.
của 2