Văn bản mới cập nhật Văn bản mới cập nhật

Cơ quan ban hành Cơ quan ban hành

Văn Bản Hành Chính Thông Thường Văn Bản Hành Chính Thông Thường

VBHC
Tìm kiếm Văn bản hành chính
Nhập số hiệu văn bản,tên văn bản hoặc từ khóa liên quan đến nội dung văn bản vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ.
Kết quả tìm kiếm thủ tục
# Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành
1 3231/QĐ-UBND Công bố TTHC được chuẩn hóa và bãi bỏ TTHC lĩnh vực tiếp công dân, GQKNTC và PCTN thuộc thẩm quyền giải quyết UBND cấp Xã 03/11/2017
2 3232/QĐ-UBND Công bố TTHC được chuẩn hóa và bãi bỏ TTHC lĩnh vực tiếp công dân, GQKNTC và PCTN thuộc thẩm quyền giải quyết UBND tỉnh 03/11/2017
3 3233/QĐ-UBND Công bố TTHC được chuẩn hóa và bãi bỏ TTHC lĩnh vực tiếp công dân, GQKNTC và PCTN thuộc thẩm quyền giải quyết UBND cấp huyện 03/11/2017
4 2887/QĐ-UBND Ban hành quy chế tạm thời quản lý, sử dụng Phần mềm công tác tiếp dân, xử lý đơn thư khiếu nại tố cáo 13/10/2017
5 2664/QĐ-UBND Ban hành ĐA Trao trích lục khai tử tại gia đình công dân trên địa bàn tỉnh BRVT giai đoạn 2017-2020 19/09/2017
6 2664/QĐ-UBND Về việc trao trích lục khai tử tại gia đình công dân trên địa bàn tỉnh BRVT giai đoạn 2017-2020 19/09/2017
7 23/2017/QĐ-UBND Quy định về tách thửa đất trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 15/09/2017
8 2297/QĐ-UBND Phê duyệt Quy hoạch mạng lưới đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 15/08/2017
9 2125/QĐ-UBND Công bố thủ tục hành chínhđược chuẩn hóa và thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lính vực nuôi con nuôi thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã 02/08/2017
10 2151/QĐ-UBND Công bố thủ tục hành chính đã được chuẩn hóa và thủ tục hành chính bãi bỏ trong lĩnh vực nuôi con thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã 02/08/2017
11 18/QĐ-UBND Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định việc cưỡng chế thi hành quyết định giải quyết tranh chấp đất đai, quyết định công nhận hòa giải thành trong tranh chấp đất đai trên địa bàn tỉnh ban hành kèm theo quyết định số 01/2017-UBND ngày 05 tháng 01 năm 2017 của UBND tỉnh. 20/07/2017
12 1919/QĐ-UBND phê duyệt điều chỉnh, bổ sung quy hoạch chi tiết (1/2.000) khu nuôi lồng bè và nhuyễn thể hai mảnh vỏ trên địa bàn tỉnh đến năm 2020 13/07/2017
13 24/2017/NQ-HĐND BAN HÀNH ĐỊNH MỨC PHÂN BỔ KINH PHÍ BẢO ĐẢM CHO CÔNG TÁC XÂY DỰNG VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT VÀ HOÀN THIỆN HỆ THỐNG PHÁP LUẬT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU 13/07/2017
14 1752/QĐ-UBND Công bố TTHC mới ban hành và THHC thay thế các lĩnh vực: thành lập và hoạt động của doanh nghiệp XH, và thành lập hoạt động của liên HTX thuộc thẩm quyền giải quyết của SKHĐT 29/06/2017
15 1751/QĐ-UBND Về việc công bố thủ tục hành chính thay thế lĩnh vực: Thành lập hộ kinh doanh; thành lập và hoạt động của hợp tác xã thuộc thẩm quyền giải quyết của Uy ban nhân dân cấp huyện Bà Rịa - vũng Tàu 29/06/2017
16 15/2017/QĐ-UBND Ban hành Quy định chế độ miễn, giảm tiền thuê đất đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục-đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể dục thể thao, môi trường, giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu 23/06/2017
17 1625/QĐ-UBND Về việc công bố thủ tục hành chính thay thế thuộc thầm quền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 20/06/2017
18 4929/UBND-VP Công văn số 4929/UBND-VP ngày 02/6/2017 của UBND tỉnh v/v chuẩn bị nội dung làm việc với Đoàn thanh tra Bộ Công an 02/06/2017
19 4118/UBND-SNV Công văn số 4118/UBND-SNV ngày 16/5/2017 v/v thống nhất tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ lĩnh vực đất đai tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện. 16/05/2017
20 3850/UBND-VP Công văn số 3850/UBND-VP ngày 09/5/2017 của UBND tỉnh v/v triển khai chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 111/TB-VPCP ngày 27/02/2017 của Văn phòng Chính phủ. 09/05/2017
Hiển thị 1 - 20 of 46 kết quả.
của 3