Văn bản mới cập nhật Văn bản mới cập nhật

Cơ quan ban hành Cơ quan ban hành

Văn Bản Hành Chính Thông Thường Văn Bản Hành Chính Thông Thường

VBHC
Tìm kiếm Văn bản hành chính
Nhập số hiệu văn bản,tên văn bản hoặc từ khóa liên quan đến nội dung văn bản vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ.
Kết quả tìm kiếm thủ tục
# Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành
1 31/UBND-SNV Chấm dứt thực hiện chế độ trợ cấp khuyến khích người có trình độ cao đẳng, đại học công tác tại xã, phường, thị trấn theo Quyết định số 2815/2006/QĐ-UBND ngày 20/9/2006 của UBND tỉnh 01/01/2018
2 12996/KL-UBND Kết luận thanh tra về chấp hành quy định pháp luật về đầu tư, xây dựng, đất đai, tài nguyên nước và bảo vệ môi trường đối với nhà máy chế biến mũ cao su Phát Hưng thuộc Chi nhánh Công ty TNHH Phát Hưng Tây Ninh tại Bà Rịa-Vũng Tàu 29/12/2017
3 139/QĐ-BCĐCTMTQG Ban hành Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu giai đoạn 2016-2020. 28/12/2017
4 3714/QĐ-UBND Điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư năm 2017 27/12/2017
5 3629/QĐ-UBND Công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực giảm nghèo, lĩnh vực Trẻ em thuộc thâm quyền giải quyết của UBND cấp xa trên địa bàn tỉnh BRVT 22/12/2017
6 3692/QĐ-UBND Về việc công bố thủ tục hành chính, sửa đổi bổ sung về lĩnh vực giảm nghèo và lĩnh vực trẻ em thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã 22/12/2017
7 3231/QĐ-UBND Về việc công bố TTHC được chuẩn hóa và bãi bỏ TTHC lĩnh vực tiếp công dân, GQKNTC và PCTN thuộc thẩm quyền giải quyết UBND cấp Xã 03/11/2017
8 3231/QĐ-UBND Công bố TTHC được chuẩn hóa và bãi bỏ TTHC lĩnh vực tiếp công dân, GQKNTC và PCTN thuộc thẩm quyền giải quyết UBND cấp Xã 03/11/2017
9 3232/QĐ-UBND công bố TTHC được chuẩn hóa và bãi bỏ TTHC lĩnh vực tiếp công dân, GQKNTC và PCTN thuộc thẩm quyền giải quyết UBND tỉnh 03/11/2017
10 3232/QĐ-UBND Công bố TTHC được chuẩn hóa và bãi bỏ TTHC lĩnh vực tiếp công dân, GQKNTC và PCTN thuộc thẩm quyền giải quyết UBND tỉnh 03/11/2017
11 3233/QĐ-UBND Công bố TTHC được chuẩn hóa và bãi bỏ TTHC lĩnh vực tiếp công dân, GQKNTC và PCTN thuộc thẩm quyền giải quyết UBND cấp huyện 03/11/2017
12 2887/QĐ-UBND Ban hành quy chế tạm thời quản lý, sử dụng Phần mềm công tác tiếp dân, xử lý đơn thư khiếu nại tố cáo 13/10/2017
13 2664/QĐ-UBND Ban hành ĐA Trao trích lục khai tử tại gia đình công dân trên địa bàn tỉnh BRVT giai đoạn 2017-2020 19/09/2017
14 2664/QĐ-UBND Về việc trao trích lục khai tử tại gia đình công dân trên địa bàn tỉnh BRVT giai đoạn 2017-2020 19/09/2017
15 23/2017/QĐ-UBND Quy định về tách thửa đất trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 15/09/2017
16 2577/QĐ-UBND Công nhận và xếp hạng Di tích Tượng đài tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ Trung đoàn 4, ấp Xà Bang, xã Xà Bang, huyện Châu Đức 08/09/2017
17 2297/QĐ-UBND Phê duyệt Quy hoạch mạng lưới đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 15/08/2017
18 7388/UBND-VP Triển khai, vận hành hệ thống phần mềm văn phòng điện tử và liên thông văn bản qua mạng 10/08/2017
19 2125/QĐ-UBND Công bố thủ tục hành chínhđược chuẩn hóa và thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lính vực nuôi con nuôi thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã 02/08/2017
20 2151/QĐ-UBND Công bố thủ tục hành chính đã được chuẩn hóa và thủ tục hành chính bãi bỏ trong lĩnh vực nuôi con thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã 02/08/2017
Hiển thị 1 - 20 of 56 kết quả.
của 3