Văn bản mới cập nhật Văn bản mới cập nhật

Cơ quan ban hành Cơ quan ban hành

Văn Bản Hành Chính Thông Thường Văn Bản Hành Chính Thông Thường

VBHC
Tìm kiếm Văn bản hành chính
Nhập số hiệu văn bản,tên văn bản hoặc từ khóa liên quan đến nội dung văn bản vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ.
Kết quả tìm kiếm thủ tục
# Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành
1 16/QĐ-UBND Về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa lĩnh vực nội vụ thuộc phạm vi chức năng quản lý của UBND cấp huyện thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 05/10/2017
2 4929/UBND-VP Công văn số 4929/UBND-VP ngày 02/6/2017 của UBND tỉnh v/v chuẩn bị nội dung làm việc với Đoàn thanh tra Bộ Công an 02/06/2017
3 4118/UBND-SNV Công văn số 4118/UBND-SNV ngày 16/5/2017 v/v thống nhất tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ lĩnh vực đất đai tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện. 16/05/2017
4 3850/UBND-VP Công văn số 3850/UBND-VP ngày 09/5/2017 của UBND tỉnh v/v triển khai chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 111/TB-VPCP ngày 27/02/2017 của Văn phòng Chính phủ. 09/05/2017
5 1174/QĐ-UBND Quyết định số 1174/QĐ-UBND ngày 05/5/2017 của UBND tỉnh v/v công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực : Công nghiệp tiêu dùng thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh BR-VT. 05/05/2017
6 3708/UBND-SNV Công văn số 3708/UBND-SNV ngày 05/5/2017 của UBND tỉnh v/v tổ chức Hội nghị công bố chỉ số Cải cách hành chính của các sở, ngành, địa phương năm 2016. 05/05/2017
7 1062/UBND-TP V/v triển khai thực hiện Quyết định số 630/QĐ-UBND và Quyết định số 628/QĐ-UBND ngày 20/3/2017 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 18/04/2017
8 891/QĐ-UBND Quyết định số 891/QĐ-UBND ngày 13/4/2017 của UBND tỉnh v/v công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung Lĩnh vực xuất bản, in và phát hành, lĩnh vực Báo chí thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở TTTT Tỉnh BR-VT. 13/04/2017
9 11/2017/QĐ-UBND Quyết định số 11/2017/QĐ-UBND ngày 07/4/2017 của UBND tỉnh v/v phân cấp, uỷ quyền một số nội dung về quản lý chất lượng công trình xây dựng và quản lý dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh BR-VT. 07/04/2017
10 718/QĐ-UBND Quyết định số 718/QĐ-UBND ngày 28/3/2017 của UBND tỉnh v/v công bố thủ tục hành chính sừa đổi, bổ sung lĩnh vực An toàn thực phẩm thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh BR-VT. 28/03/2017
11 675/QĐ-UBND Quyết định số 675/QĐ-UBND ngày 23/3/207 của UBND tỉnh v/v công bố danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận hồ sơ trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh BR-VT. 23/03/2017
12 630/QĐ-UBND Công bố thủ tục hành chính được sủa đổi, bổ sung trong lĩnh vực chứng thực thuộc thẩm quyên giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 20/03/2017
13 628/QĐ-UBND Công bố bộ thủ tục hành chính sủa đổi, bổ sung trong lĩnh vực chứng thực thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 20/03/2017
14 326/QĐ-UBND Quyết định số 326/QĐ-UBND ngày 16/02/2017 của UBND tỉnh v/v giải quyết đơn của ông Nguyễn Tiến Mại - phường Kim Dinh. 16/02/2017
15 309/QĐ-UBND Quyết định số 309/QĐ-UBND ngày 15/02/107 của UBND tỉnh v/v phê duyệt kế hoạch thực hiện đề án phát triển nghề công tác xã hội trên địa bàn tỉnh BR - VT giai đoạn 2017-2020. 15/02/2017
16 318/QĐ-UBND Công bố thủ tục hành chính đã được chuẩn hoá và thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực hộ tịch thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh 15/02/2017
17 15/KH-UBND Kế hoạch số 15/KH-UBND ngày 09/02/2017 của UBND tỉnh v/v phát động phong trào thi đua chuyên đề Giải quyết nhanh thủ tục hành chính cho các nhân, tổ chức và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh năm 2017. 09/02/2017
18 235/QĐ-UBND Công bố thủ tục hành chính đã được chuẩn hoá và thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực hộ tịch thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh 09/02/2017
19 882/UBND-SNV Công văn số 882/UBND-SNV ngày 08/02/2017 v/v nâng cao chỉ số cải cách hành chính, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công. 08/02/2017
20 239/QĐ-UBND Quyết định số 239/QĐ-UBND ngày 24/01/2017 của UBND tỉnh v/v ban hành kế hoạch công tác văn thư, lưu trữ năm 2017 của tỉnh BR-VT. 24/01/2017
Hiển thị 1 - 20 of 27 kết quả.
của 2