Văn bản mới cập nhật Văn bản mới cập nhật

Cơ quan ban hành Cơ quan ban hành

Văn Bản Hành Chính Thông Thường Văn Bản Hành Chính Thông Thường

VBHC
Tìm kiếm Văn bản hành chính
Nhập số hiệu văn bản,tên văn bản hoặc từ khóa liên quan đến nội dung văn bản vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ.
Kết quả tìm kiếm thủ tục
# Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành
1 3830/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của huyện Châu Đức. 30/12/2016
2 3465/QĐ-UBND Về việc công TTHC đã được chuẩn hóa và bãi bỏ TTHC trong lĩnh vực chứng thực thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 01/12/2016
3 3263/QĐ-UBND Công bố thủ tục hành chính đã được chuẩn hóa và bãi bỏ các thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của UBND cấp xã thuộc tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. 17/11/2016
4 3262/QĐ-UBND Công bố thủ tục hành chính đã được chuẩn hóa và bãi bỏ các thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. 17/11/2016
5 2889/QĐ-UBND Về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa lĩnh vực An toàn thực phẩm và Dinh dưỡng thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện 24/10/2016
6 2406/UBND-VP Ban hành chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 35 ngày 16/5/2016 của Chính Phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020 01/09/2016
7 2409/QĐ-UBND Về việc công bố TTHC chuẩn hóa trong lĩnh vực kiến trúc - quy hoạch, hạ tầng kỹ thuật đô thị thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện 01/09/2016
8 26/2016/QĐ-UBND Công bố, bổ sung Quyết định số 65/2014/QĐ-UBND ngày 19/12/2014 của UBND tỉnh BR-VT ban hành Bảng giá các loại đất định kỳ 05 năm (01/01/2015 - 31/12/2019) trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. 22/08/2016
9 2214/QĐ-UBND Ban hành tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư, dự án đầu tư và danh mục các dự án thuộc lĩnh vực ưu tiên thu hùt đầu tư, thu hút đầu tư có điều kiện và tạm dừng thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh 16/08/2016
10 1939/QĐ-UBND Công bố thủ tục hành chính mới ban hành Lĩnh vực: Vệ sinh an toàn thực phẩm thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh 19/07/2016
11 1823/QĐ-UBND Công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực quản lý công sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài Chính tỉnh BR-VT 07/07/2016
12 1730/QĐ-UBND Ban hành quy chế phối hợp giữa Văn phòng đăng ký đất đại với các cơ quan có liên quan trong việc giải quyết thủ tục hành chính về đất đai trên địa bàn tỉnh BR - VT 28/06/2016
13 2891/QĐ-UBND Công bố TTHC chuẩn hoá trong lĩnh vực xuất bản, in và phát hành thuọc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huỵên 28/06/2016
14 1701/QĐ-UBND Công bố thủ tục hành chính đã được chuẩn hoá lĩnh vực: Văn hoá công sở, lĩnh vực thư viện và lĩnh vực Gia đình thuộc thẩm quyến giải quyết của UBND cấp huyện 28/06/2016
15 1626/QĐ-UBND Công bố thủ tục hành chính lĩnh vực Khiếu nại tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện. 20/06/2016
16 1627/QĐ-UBND Công bố TTHC thay thế thuộc phạm vi chức năng quản lý của Thanh Tra tỉnh 20/06/2016
17 1146/QĐ-UBND Quyết định thành lập Văn phòng đăng ký đất đai trực thuộc Sở Tài Nguyện và môi trường tỉnh 13/05/2016
18 926/QĐ-UBND Quyết định phê duyệt nhu cầu tuyển dụng công chức hành chính cấp tỉnh, cấp huyện thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2016. 20/04/2016
19 852/QĐ-UBND Phê duyệt Dự án điều chỉnh bảng giá đất trên địa bàn tỉnh 12/04/2016
20 760/QĐ-UBND Công bố thủ tục hành chính đã được chấp thuận hoá về lĩnh vực: Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp; Thành lập và hoạt động của liên hiệp hợp tác xã và lĩnh vực đấu thầu thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện tỉnh BR - VT 04/04/2016
Hiển thị 1 - 20 of 28 kết quả.
của 2