Văn bản mới cập nhật Văn bản mới cập nhật

Cơ quan ban hành Cơ quan ban hành

Văn Bản Hành Chính Thông Thường Văn Bản Hành Chính Thông Thường

VBHC
Tìm kiếm Văn bản hành chính
Nhập số hiệu văn bản,tên văn bản hoặc từ khóa liên quan đến nội dung văn bản vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ.
Kết quả tìm kiếm thủ tục
# Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành
1 3198/QĐ-UBND Công bố danh mục văn bản QPPL do HĐND, UBND tỉnh ban hành hết hiệu lực toàn bộ một phần năm 2014 30/12/2015
2 3002 Thu hồi, huỷ bỏ QĐ 1268 ngày 06/2/2003 của UB tỉnh. 10/12/2015
3 2672/QĐ-UBND Công bố TTHC mới ban hành về lĩnh vực môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của UB nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh. 04/11/2015
4 2673/QĐ-UBND Công bố TTHC thay thế lĩnh vực môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh. 04/11/2015
5 2674/QĐ-UBND Công bố TTHC mới ban hành, TTHC thay thế, TTHC bị bãi bỏ về lĩnh vực môi trường thưộc thẩm quyền giải quyết của sở TNMT. 04/11/2015
6 2591/QĐ-UBND Công bố TTHC mới ban hành, thủ tục hành chính thay thế lĩnh vực đường thuỷ nội địa thuộc thẩm quyền giải quyết của sở GTVT 28/10/2015
7 2592/QĐ-UBND Công bố TTHC mới ban hành Lĩnh vực đường bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của UB cấp huyện trên địa bàn tỉnh. 28/10/2015
8 2491/QĐ-UBND Sửa đổi, bổ sung một số nội dung Bộ chỉ số theo dõi, đánh giá, xếp hạng kết quả cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh ban hành kèm theo quyết định 2638 ngày 28/11/14 của UB tỉnh. 19/10/2015
9 2348/QĐ-UBND Công bố TTHC mới ban hành, bải bỏ trong lĩnh vực chứng thực thuộc thẩm quyền giải quyết của UB cấp huyện trên địa bàn tỉnh. 02/10/2015
10 2312/QĐ-UBND Ban hành kế hoạch triển khai,xác định chỉ số theo dõi, đánh giá,xếp hạng kết quả cải cách hành chính năm 2015 của tỉnh 29/09/2015
11 2257/QĐ-UBND Công bố TTHC mới lĩnh trong lĩnh vực Bồi thường khi nhà nước thuộc thẩn quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh. 23/09/2015
12 2259/QD-UBND Công bố TTHC trong lĩnh vực Bồi thường Nhà nước, lĩnh vực nuôi con nuôi, sửa đổi, bổ sung lĩnh vực nuôi con nuôi thuộc thẩm quyền giải quyết của UB cấp xã trên địa bàn tỉnh 23/09/2015
13 2254/QĐ-UBND Thu hồi đất tại xã Sơn Bình, do UB xã Sơn Bình quản lý đất thu hồi trên cho phòng KTHT để đầu tư xây dựng chợ Sơn Bình 23/09/2015
14 2257/QĐ-UBND Công bố TTHC mới lĩnh trong lĩnh vực Bồi thường khi nhà nước thuộc thẩn quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh 23/09/2015
15 3052/STNMT-CCQLĐĐ Thu hồi đất, giao đất và phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để đầu tư xây dựng công trình trường TH Lê Hồng Phong, xã KIm Long. 07/09/2015
16 31/2015/QĐ-UBND Quy định số điều chỉnh giá đất tính thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, xác định giá khởi điểm đấu giá cho thuê đất trên địa bàn tỉnh 03/08/2015
17 1681/QĐ-UBND Công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện. 29/07/2015
18 1673/QĐ-UBND Công bố thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực phổ biến, giáo dục pháp luật; lĩnh vực hòa giải ở cơ sở thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh BR-VT 29/07/2015
19 1685/QĐ-UBND Công bố TTHC mới ban hành lĩnh vực Tà nguyên nước thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh 29/07/2015
20 1688/QĐ-UBND Công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ Lĩnh vực Đường bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông Vận tải tỉnh BR-VT 29/07/2015
Hiển thị 1 - 20 of 72 kết quả.
của 4