Văn bản mới cập nhật Văn bản mới cập nhật

Cơ quan ban hành Cơ quan ban hành

Văn Bản Hành Chính Thông Thường Văn Bản Hành Chính Thông Thường

VBHC
Tìm kiếm Văn bản hành chính
Nhập số hiệu văn bản,tên văn bản hoặc từ khóa liên quan đến nội dung văn bản vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ.
Kết quả tìm kiếm thủ tục
# Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành
1 4979/QĐ-UBND Giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển KTXH, QPAN và dự toán thu, chi ngân sách NN năm 2019 của huyện Châu Đức. 27/12/2018
2 3884/UBND-VP Chấn chỉnh thái độ, tác phong và nâng cao vai trò phục vụ của đội ngũ công chức, viên chức bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện 26/11/2018
3 3794/UBND-NN Khẩn trương sẵn sàng ứng phó trước khi bão số 9 đổ bộ vào đất liền 25/11/2018
4 3793/UBND-NN Chuẩn bị sẵn sàng ứng phó trước khi bão số 9 đổ bộ vào đất liền 24/11/2018
5 3792/UBND-NN Triển khai thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh về chủ động ứng phó bão số 9 có khả năng đổ bộ vào địa bàn 23/11/2018
6 401/BC-UBND Kết quả công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2019 22/11/2018
7 3627/UBND-NV Chấn chỉnh một số nội dung sau khi thực hiện khảo sát mức độ hài lòng của người dân 13/11/2018
8 3425/KL-UBND Kết luận thanh tra trách nhiệm đối với HT và Ban đại diện cha mẹ học sinh các trường THCS Cao Bá Quá trong công tác quản lý thu chi tài chính, các khoản do tổ chức cá nhân hỗ trợ cho nhà trường và việc sử dụng quỹ đóng của cha mẹ học sinh 30/10/2018
9 202/KH-UBND Tổ chức kiểm tra, xác hạch đối với công chức cấp xã trên địa bàn huyện Châu Đức 26/10/2018
10 926/TB-UBND Kết luận của UBND huyện tại hội nghị sơ kết thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 9 tháng đầu năm 2018 và thông qua kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2019. 26/10/2018
11 925/TB-UBND Thụ lý giải quyết khiếu nại lần đầu 24/10/2018
12 3130/UBND-NV Triển khai xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2019 theo kế hoạch của tỉnh. 08/10/2018
13 5846/QĐ-UBND Quy chế quản lý, sử dụng tài sản công của các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn huyện Châu Đức 01/10/2018
14 167/KH-UBND Triển khai thực hiện QĐ 242/QĐ, ngày 26/2/2018 của TTCP về đề án đồi mới công tác tổ chức thi hành pháp luật " giai đoạn 2018-2022" trên địa bàn huyện 21/08/2018
15 167/KH-UBND Triển khai thực hiện QĐ 242/QĐ, ngày 26/2/2018 của TTCP về đề án đồi mới công tác tổ chức thi hành pháp luật " giai đoạn 2018-2022" trên địa bàn huyện 21/08/2018
16 163/KH-UBND Triển khai thực hiện Qđ 45/2016 ngày 19/10/2016 của TTCP về tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích 14/08/2018
17 164/KH-UBND Tổ chức hội nghị triển khai Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật TDTT đã được QH khoá XIV thông qua tại kỳ họp thứ 5. 14/08/2018
18 157/KH-BCĐLN.ATTP Triển khai công tác hậu kiểm về an toàn thực phẩm trên địa bàn huyện Châu Đức năm 2018 02/08/2018
19 2726/QĐ-UBND ngày 09/7/2018 Ban hành chương trình thực hành tiết kiệm chống lãng phí của huyện năm 2018. 09/07/2018
20 190/BC-UBND Kết quả công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 6 tháng đầu năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2018 25/06/2018
Hiển thị 1 - 20 of 47 kết quả.
của 3