Văn bản mới cập nhật Văn bản mới cập nhật

Cơ quan ban hành Cơ quan ban hành

Văn Bản Hành Chính Thông Thường Văn Bản Hành Chính Thông Thường

VBHC
Tìm kiếm Văn bản hành chính
Nhập số hiệu văn bản,tên văn bản hoặc từ khóa liên quan đến nội dung văn bản vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ.
Kết quả tìm kiếm thủ tục
# Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành
1 6579/QĐ-UBND Giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển KTXH, QPAN và dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2018 của huyện Châu Đức 25/12/2017
2 3668/QĐ-UBND Giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2018 22/12/2017
3 07/2017/QĐ-UBND Bải bỏ chỉ thị 02/2003 ngày 11/11/2003 của UBND huyện về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong quản lý sử dụng đất đai và xây dựng nhà ở của nhân dân 14/12/2017
4 5908/QĐ-UBND Về việc cắt giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn huyện Châu Đức 21/11/2017
5 371/BC-UBND Kết quả công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2018. 20/11/2017
6 3262/KL-UBND Kết quả thanh tra trách nhiệm đối với hiệu trưởng và Ban đại diện cha mẹ học sinh tur7o72ng THCS Châu Đức trong công tác quản lý thu, chi tài chính, các khoản do tổ chức cá nhân hỗ trợ cho nhà trường và việc sử dụng quỹ đóng góp của cha mẹ học sinh năm 2014,2015 và năm 2016 14/11/2017
7 2753/UBND-VP Triển khai thực hiện Quyết định số 23/2017/QĐ-UBND ngày 15/9/2017 của UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu quy định về tách thửa đất trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. 28/09/2017
8 4828/QĐ-UBND Ban hành chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của huyện Châu Đức năm 2017 28/09/2017
9 2501/UBND-VP Triển khai thực hiện Quyết định số 33/2017/QĐ-TTg ngày 25/07/2017 của Thủ tướng Chính phủ 31/08/2017
10 91/TTr-UBND Đề nghị bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2017 21/08/2017
11 2155/UBND-VP Hoàn thiện điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất năm 2020 và lập kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của huyện 01/08/2017
12 2028/UBND-TNMT Tạm ngưng tiếp nhận và giải quyết thủ tục tách thửa đất nông nghiệp phù hợp quy hoạch sử dụng đất ở ngoài khu dân cư hiện hữu 19/07/2017
13 2000/UBND-VP Chỉ đạo thực hiện kết luận Thanh tra số 04/KL-TTr 17/07/2017
14 1933/UBND-VP Triển khai thực hiện QĐ 15/2017 ngày 23/6/2017 của UBND tỉnh 10/07/2017
15 04/KL-TTr Vv Thanh tra trách nhiệm đối với Hiệu trưởng và Ban đại diện cha mẹ học sinh các trường Mầm non: Hoa Sen, Tuổi Thơi, Bình Minh, Tuổi Ngọc, Sao Sáng, Vành Khuyên..... 03/07/2017
16 2729/QĐ-UBND Ban hành Chương trình của huyện Châu Đức về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2020 29/06/2017
17 684/UBND-VP Công bố kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của UBND huyện Châu Đức 16/03/2017
18 609/UBND-TP Triển khai thực hiện Quyết định số 16/QĐ-UBND và Quyết định 17/QĐ-UBND của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 10/03/2017
19 586/UBND-TP Triển khai thực hiện thông tư số 226/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính. 07/03/2017
Hiển thị 19 kết quả
của 1