Văn bản mới cập nhật Văn bản mới cập nhật

Cơ quan ban hành Cơ quan ban hành

Văn Bản Hành Chính Thông Thường Văn Bản Hành Chính Thông Thường

VBHC
Tìm kiếm Văn bản hành chính
Nhập số hiệu văn bản,tên văn bản hoặc từ khóa liên quan đến nội dung văn bản vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ.
Kết quả tìm kiếm thủ tục
# Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành
1 10989/QĐ-UBND Phê duyệt Kế hoạch công tác thanh tra năm 2017 của Thanh tra huyện Châu Đức 30/12/2016
2 32/NQ-NĐND Về việc phê duyệt Kế hoạch tổ chức các Kỳ họp thường lệ của Hội đồng nhân dân năm 2017 16/12/2016
3 28/NQ-HĐND Về nhiệm vụ phát triển kinh tế-Xã hội, Quốc phòng - An ninh năm 2017 của huyện Châu Đức 16/12/2016
4 29//NQ-HĐND về việc phê chuẩn phương án phân bổ ngân sách năm 2017 16/12/2016
5 30/NQ-HĐND Vêc việc phê duyệt đầu tư công giai đoạn 2017-2020 16/12/2016
6 31/NQ-HĐND về việc đấu giá quyền sử dụng các khu đất công trên địa bàn huyện 16/12/2016
7 10515/QĐ-UBND Công bố công khai quyết toán ngân sách huyện năm 2015 01/12/2016
8 01/2016/QĐ - UBND Về việc bãi bỏ Quyết định số 01/2015/QĐ-UBND ngày 09/10/2015 của UBND huyện về việc ban hành Quy chế quản lý công tác Thi đua khen thưởng trên địa bàn huyện 30/09/2016
9 2699/UBND-VP Niêm yết, công khai số điện thoại đường dây nóng của lãnh đạo tỉnh và huyện. 13/09/2016
10 321/TB-UBND Niêm yết danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự kỳ thi tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục huyện Châu Đức năm 2016. 12/09/2016
11 322/TB-UBND Niêm yết danh sách thí sinh đủ điều kiện dự tuyển viên chức sự nghiệp Văn hóa, Lưu trữ huyện Châu Đức năm 2016. 12/09/2016
12 54/ Lịch công tác của Thường trực HĐND - UBND huyện Châu Đức từ ngày 05/9/2016 đến ngày 09/9/2016 05/09/2016
13 2270/UBND-VP Triển khai thực hiện Quyết định số 760/QĐ-UBND ngày 04/4/2016 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 08/08/2016
14 2214/UBND-VP Xây dựng khung lộ trình cung cấp dịch vụ công trực tuyến của các cơ quan, đơn vị giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn huyện. 03/08/2016
15 2175/UBND-VP Thực hiện Kết luận số 59-KL/HU ngày 19/7/2016 của Huyện uỷ Châu Đức. 01/08/2016
16 2093/UBND-VP Thực hiện Kết luận số 58-KL/HU ngày 18/7/2016 của Huyện ủy Châu Đức. 26/07/2016
17 1852/UBND-NV Thông báo kết quả xác định chỉ số CCHC của UBND các xã, TT năm 2015 08/07/2016
18 133/BC-UBND Báo cáo tình hình thực hiện công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, tranh chấp trong tháng 6/2016 20/06/2016
19 81/KH-UBND Chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức lãnh đạo, chuyên môn nghiệp vụ năm 2016 05/05/2016
20 139/TB-UBND Kết luận cuộc họp gioa ban xây dựng cơ bản tháng 4/2016 04/05/2016
Hiển thị 1 - 20 of 33 kết quả.
của 2