Văn bản mới cập nhật Văn bản mới cập nhật

Cơ quan ban hành Cơ quan ban hành

Văn Bản Hành Chính Thông Thường Văn Bản Hành Chính Thông Thường

VBHC
Tìm kiếm Văn bản hành chính
Nhập số hiệu văn bản,tên văn bản hoặc từ khóa liên quan đến nội dung văn bản vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ.
Kết quả tìm kiếm thủ tục
# Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành
1 2028/UBND-TNMT Tạm ngưng tiếp nhận và giải quyết thủ tục tách thửa đất nông nghiệp phù hợp quy hoạch sử dụng đất ở ngoài khu dân cư hiện hữu 19/07/2017
2 2000/UBND-VP Chỉ đạo thực hiện kết luận Thanh tra số 04/KL-TTr 17/07/2017
3 1933/UBND-VP Triển khai thực hiện QĐ 15/2017 ngày 23/6/2017 của UBND tỉnh 10/07/2017
4 609/UBND-TP Triển khai thực hiện Quyết định số 16/QĐ-UBND và Quyết định 17/QĐ-UBND của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 10/03/2017
5 586/UBND-TP Triển khai thực hiện thông tư số 226/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính. 07/03/2017
6 10989/QĐ-UBND Phê duyệt Kế hoạch công tác thanh tra năm 2017 của Thanh tra huyện Châu Đức 30/12/2016
7 32/NQ-NĐND Về việc phê duyệt Kế hoạch tổ chức các Kỳ họp thường lệ của Hội đồng nhân dân năm 2017 16/12/2016
8 28/NQ-HĐND Về nhiệm vụ phát triển kinh tế-Xã hội, Quốc phòng - An ninh năm 2017 của huyện Châu Đức 16/12/2016
9 29//NQ-HĐND về việc phê chuẩn phương án phân bổ ngân sách năm 2017 16/12/2016
10 30/NQ-HĐND Vêc việc phê duyệt đầu tư công giai đoạn 2017-2020 16/12/2016
11 31/NQ-HĐND về việc đấu giá quyền sử dụng các khu đất công trên địa bàn huyện 16/12/2016
12 10515/QĐ-UBND Công bố công khai quyết toán ngân sách huyện năm 2015 01/12/2016
13 01/2016/QĐ - UBND Về việc bãi bỏ Quyết định số 01/2015/QĐ-UBND ngày 09/10/2015 của UBND huyện về việc ban hành Quy chế quản lý công tác Thi đua khen thưởng trên địa bàn huyện 30/09/2016
14 2699/UBND-VP Niêm yết, công khai số điện thoại đường dây nóng của lãnh đạo tỉnh và huyện. 13/09/2016
15 321/TB-UBND Niêm yết danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự kỳ thi tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục huyện Châu Đức năm 2016. 12/09/2016
16 322/TB-UBND Niêm yết danh sách thí sinh đủ điều kiện dự tuyển viên chức sự nghiệp Văn hóa, Lưu trữ huyện Châu Đức năm 2016. 12/09/2016
17 54/ Lịch công tác của Thường trực HĐND - UBND huyện Châu Đức từ ngày 05/9/2016 đến ngày 09/9/2016 05/09/2016
18 2270/UBND-VP Triển khai thực hiện Quyết định số 760/QĐ-UBND ngày 04/4/2016 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 08/08/2016
19 2214/UBND-VP Xây dựng khung lộ trình cung cấp dịch vụ công trực tuyến của các cơ quan, đơn vị giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn huyện. 03/08/2016
20 2175/UBND-VP Thực hiện Kết luận số 59-KL/HU ngày 19/7/2016 của Huyện uỷ Châu Đức. 01/08/2016
Hiển thị 1 - 20 of 231 kết quả.
của 12