Văn bản mới cập nhật Văn bản mới cập nhật

Cơ quan ban hành Cơ quan ban hành

Văn Bản Hành Chính Thông Thường Văn Bản Hành Chính Thông Thường

VBHC
Tìm kiếm Văn bản hành chính
Nhập số hiệu văn bản,tên văn bản hoặc từ khóa liên quan đến nội dung văn bản vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ.
Kết quả tìm kiếm thủ tục
# Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành
1 2753/UBND-VP Triển khai thực hiện Quyết định số 23/2017/QĐ-UBND ngày 15/9/2017 của UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu quy định về tách thửa đất trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. 28/09/2017
2 2501/UBND-VP Triển khai thực hiện Quyết định số 33/2017/QĐ-TTg ngày 25/07/2017 của Thủ tướng Chính phủ 31/08/2017
3 91/TTr-UBND Đề nghị bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2017 21/08/2017
4 2155/UBND-VP Hoàn thiện điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất năm 2020 và lập kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của huyện 01/08/2017
5 2028/UBND-TNMT Tạm ngưng tiếp nhận và giải quyết thủ tục tách thửa đất nông nghiệp phù hợp quy hoạch sử dụng đất ở ngoài khu dân cư hiện hữu 19/07/2017
6 2000/UBND-VP Chỉ đạo thực hiện kết luận Thanh tra số 04/KL-TTr 17/07/2017
7 1933/UBND-VP Triển khai thực hiện QĐ 15/2017 ngày 23/6/2017 của UBND tỉnh 10/07/2017
8 04/KL-TTr Vv Thanh tra trách nhiệm đối với Hiệu trưởng và Ban đại diện cha mẹ học sinh các trường Mầm non: Hoa Sen, Tuổi Thơi, Bình Minh, Tuổi Ngọc, Sao Sáng, Vành Khuyên..... 03/07/2017
9 684/UBND-VP Công bố kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của UBND huyện Châu Đức 16/03/2017
10 609/UBND-TP Triển khai thực hiện Quyết định số 16/QĐ-UBND và Quyết định 17/QĐ-UBND của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 10/03/2017
11 586/UBND-TP Triển khai thực hiện thông tư số 226/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính. 07/03/2017
12 10989/QĐ-UBND Phê duyệt Kế hoạch công tác thanh tra năm 2017 của Thanh tra huyện Châu Đức 30/12/2016
13 32/NQ-NĐND Về việc phê duyệt Kế hoạch tổ chức các Kỳ họp thường lệ của Hội đồng nhân dân năm 2017 16/12/2016
14 28/NQ-HĐND Về nhiệm vụ phát triển kinh tế-Xã hội, Quốc phòng - An ninh năm 2017 của huyện Châu Đức 16/12/2016
15 29//NQ-HĐND về việc phê chuẩn phương án phân bổ ngân sách năm 2017 16/12/2016
16 30/NQ-HĐND Vêc việc phê duyệt đầu tư công giai đoạn 2017-2020 16/12/2016
17 31/NQ-HĐND về việc đấu giá quyền sử dụng các khu đất công trên địa bàn huyện 16/12/2016
18 10515/QĐ-UBND Công bố công khai quyết toán ngân sách huyện năm 2015 01/12/2016
19 01/2016/QĐ - UBND Về việc bãi bỏ Quyết định số 01/2015/QĐ-UBND ngày 09/10/2015 của UBND huyện về việc ban hành Quy chế quản lý công tác Thi đua khen thưởng trên địa bàn huyện 30/09/2016
20 2699/UBND-VP Niêm yết, công khai số điện thoại đường dây nóng của lãnh đạo tỉnh và huyện. 13/09/2016
Hiển thị 1 - 20 of 237 kết quả.
của 12