Văn bản mới cập nhật Văn bản mới cập nhật

Cơ quan ban hành Cơ quan ban hành

Văn Bản Hành Chính Thông Thường Văn Bản Hành Chính Thông Thường

VBHC
Tìm kiếm Văn bản hành chính
Nhập số hiệu văn bản,tên văn bản hoặc từ khóa liên quan đến nội dung văn bản vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ.
Kết quả tìm kiếm thủ tục
# Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành
1 59/2016/QĐ-TTg Quyết định số 59/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Ban hành Danh mục bí mật nhà nước độ Tối mật trong ngành giáo dục và đào tạo 31/12/2016
2 13/2016/TT-BTP Thông tư quy định quy trình cung cấp, tiếp nhân, cập nhât thông tin và khai thác, sử dụng Cơ sở dữ liệu Quốc gia về xử lý vi phạm hành chính 30/12/2016
3 170/2016/NĐ-CP Nghị định số 170/2016/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định về việc công bố, tiếp nhận, xử lý và truyền phát thông tin an ninh hàng hải 27/12/2016
4 31/2016/TT-BTTTT Thông tư số 31/2016/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông : Ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tương thích điện từ đối với thiết bị trạm gốc, lặp và phụ trợ trong hệ thống thông tin di động GSM, W-CDMA FDD và LTE" 08/12/2016
5 267/2016/TT-BTC Hướng dẫn lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác nuôi con nuôi và cấp, gia hạn, sửa đổi giấy phép hoạt động của tổ chức con nuôi nước ngoài tại Việt Nam 14/11/2016
6 153/2016/NĐ-CP Nghị định số 153/2016/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động 14/11/2016
7 226/2016/TT-BTC Thông tư về quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí chứng thực 11/11/2016
8 24/2016/QH14 Nghị quyết số 24/2016/QH14 của Quốc hội : Nghị quyết về kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2016-2020 08/11/2016
9 42/2016/QĐ-TTg Quyết định số 42/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Sửa đổi Khoản 1 Điều 1 Quyết định số 72/2007/QĐ-TTg ngày 23 tháng 5 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ phụ cấp đặc thù đối với một số chức danh tư pháp và thanh tra trong Quân đội 10/10/2016
10 106/2016/NĐ-CP Nghị định số 106/2016/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao 01/07/2016
11 88/2016/TTLT/BTC-BTNMT Quy định về hồ sơ và trình tự, thủ tục tiếp nhận, luân chuyển hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai của người sử dụng. 22/06/2016
12 17/2016/QĐ-TTg Quyết định số 17/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Về áp dụng hệ số điều chỉnh mức lương cơ sở tăng thêm đối với công chức và người lao động làm việc tại Ban Quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 05/05/2016
Hiển thị 12 kết quả
của 1