Văn bản mới cập nhật Văn bản mới cập nhật

Cơ quan ban hành Cơ quan ban hành

Văn Bản Hành Chính Thông Thường Văn Bản Hành Chính Thông Thường

VBHC
Tìm kiếm Văn bản hành chính
Nhập số hiệu văn bản,tên văn bản hoặc từ khóa liên quan đến nội dung văn bản vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ.
Kết quả tìm kiếm thủ tục
# Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành
1 48/2017/TT/BTTTT Quy định giá cước kết nối đối với cuộc gọi thoại từ mạng viễn thông cố định mặt đất nội hạt vào mạng thông tin di động mặt đất toàn quốc với giá cước kết nối với cuộc gọi thoại giữa hai mạng thông tin di động mặt đất toàn quốc 29/12/2017
2 112/2017/NĐ-CP Quy định về chê độ, chính sách đối với thanh niên xung phong cơ sở miền Nam tham gia Kháng chiến giai đoạn 1965-1975 06/10/2017
3 97/2017/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính 18/08/2017
4 33/2017/QĐ-TTg Ban hành quy chế tiếp nhận, giải quyết và trả lời kiến nghị của cử tri Quốc hội chuyển đến 25/07/2017
5 18/2017/TT-BGTVT BAN HÀNH ĐỊNH MỨC KINH TẾ-KỸ THUẬT KHẢO SÁT ĐO SÂU 01/06/2017
6 07/2017/TT-BTNMT Quy định về cung cấp dịch vụ công trực tuyến thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Tài nguyên và Môi Trường 29/05/2017
7 04/2017/TT-BXD Triển khai chỉ thị về việc đổi mơi, tăng cường công tác đảm bảo an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình 30/03/2017
8 08/CT-TTg về việc triển khai thi hành Luật tiếp cận thông tin. 14/03/2017
9 01/2017/QĐ-TTg Quyết định số 01/2017/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Ban hành Danh mục giáo dục, đào tạo của hệ thống giáo dục quốc dân 17/01/2017
10 59/2016/QĐ-TTg Quyết định số 59/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Ban hành Danh mục bí mật nhà nước độ Tối mật trong ngành giáo dục và đào tạo 31/12/2016
11 13/2016/TT-BTP Thông tư quy định quy trình cung cấp, tiếp nhân, cập nhât thông tin và khai thác, sử dụng Cơ sở dữ liệu Quốc gia về xử lý vi phạm hành chính 30/12/2016
12 170/2016/NĐ-CP Nghị định số 170/2016/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định về việc công bố, tiếp nhận, xử lý và truyền phát thông tin an ninh hàng hải 27/12/2016
13 31/2016/TT-BTTTT Thông tư số 31/2016/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông : Ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tương thích điện từ đối với thiết bị trạm gốc, lặp và phụ trợ trong hệ thống thông tin di động GSM, W-CDMA FDD và LTE" 08/12/2016
14 267/2016/TT-BTC Hướng dẫn lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác nuôi con nuôi và cấp, gia hạn, sửa đổi giấy phép hoạt động của tổ chức con nuôi nước ngoài tại Việt Nam 14/11/2016
15 153/2016/NĐ-CP Nghị định số 153/2016/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động 14/11/2016
16 226/2016/TT-BTC Thông tư về quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí chứng thực 11/11/2016
17 24/2016/QH14 Nghị quyết số 24/2016/QH14 của Quốc hội : Nghị quyết về kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2016-2020 08/11/2016
18 42/2016/QĐ-TTg Quyết định số 42/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Sửa đổi Khoản 1 Điều 1 Quyết định số 72/2007/QĐ-TTg ngày 23 tháng 5 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ phụ cấp đặc thù đối với một số chức danh tư pháp và thanh tra trong Quân đội 10/10/2016
19 106/2016/NĐ-CP Nghị định số 106/2016/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao 01/07/2016
20 88/2016/TTLT/BTC-BTNMT Quy định về hồ sơ và trình tự, thủ tục tiếp nhận, luân chuyển hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai của người sử dụng. 22/06/2016
Hiển thị 1 - 20 of 23 kết quả.
của 2