Văn bản mới cập nhật Văn bản mới cập nhật

Cơ quan ban hành Cơ quan ban hành

Văn Bản Hành Chính Thông Thường Văn Bản Hành Chính Thông Thường

VBHC
Tìm kiếm Văn bản hành chính
Nhập số hiệu văn bản,tên văn bản hoặc từ khóa liên quan đến nội dung văn bản vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ.
Danh sách Văn bản hành chính 
# Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành
1 2753/UBND-VP Triển khai thực hiện Quyết định số 23/2017/QĐ-UBND ngày 15/9/2017 của UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu quy định về tách thửa đất trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. 28/09/2017
2 2664/QĐ-UBND Ban hành ĐA Trao trích lục khai tử tại gia đình công dân trên địa bàn tỉnh BRVT giai đoạn 2017-2020 19/09/2017
3 2664/QĐ-UBND Về việc trao trích lục khai tử tại gia đình công dân trên địa bàn tỉnh BRVT giai đoạn 2017-2020 19/09/2017
4 23/2017/QĐ-UBND Quy định về tách thửa đất trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 15/09/2017
5 232/NV-CBCC Nghiên cứu, góp ý dự thảo kế hoạch thực hiện Chương trình hành động của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW 05/09/2017
6 2501/UBND-VP Triển khai thực hiện Quyết định số 33/2017/QĐ-TTg ngày 25/07/2017 của Thủ tướng Chính phủ 31/08/2017
7 91/TTr-UBND Đề nghị bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2017 21/08/2017
8 97/2017/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính 18/08/2017
9 2297/QĐ-UBND Phê duyệt Quy hoạch mạng lưới đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 15/08/2017
10 2125/QĐ-UBND Công bố thủ tục hành chínhđược chuẩn hóa và thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lính vực nuôi con nuôi thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã 02/08/2017
11 2151/QĐ-UBND Công bố thủ tục hành chính đã được chuẩn hóa và thủ tục hành chính bãi bỏ trong lĩnh vực nuôi con thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã 02/08/2017
12 2155/UBND-VP Hoàn thiện điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất năm 2020 và lập kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của huyện 01/08/2017
13 33/2017/QĐ-TTg Ban hành quy chế tiếp nhận, giải quyết và trả lời kiến nghị của cử tri Quốc hội chuyển đến 25/07/2017
14 18/QĐ-UBND Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định việc cưỡng chế thi hành quyết định giải quyết tranh chấp đất đai, quyết định công nhận hòa giải thành trong tranh chấp đất đai trên địa bàn tỉnh ban hành kèm theo quyết định số 01/2017-UBND ngày 05 tháng 01 năm 2017 của UBND tỉnh. 20/07/2017
15 2028/UBND-TNMT Tạm ngưng tiếp nhận và giải quyết thủ tục tách thửa đất nông nghiệp phù hợp quy hoạch sử dụng đất ở ngoài khu dân cư hiện hữu 19/07/2017
16 2000/UBND-VP Chỉ đạo thực hiện kết luận Thanh tra số 04/KL-TTr 17/07/2017
17 1919/QĐ-UBND phê duyệt điều chỉnh, bổ sung quy hoạch chi tiết (1/2.000) khu nuôi lồng bè và nhuyễn thể hai mảnh vỏ trên địa bàn tỉnh đến năm 2020 13/07/2017
18 24/2017/NQ-HĐND BAN HÀNH ĐỊNH MỨC PHÂN BỔ KINH PHÍ BẢO ĐẢM CHO CÔNG TÁC XÂY DỰNG VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT VÀ HOÀN THIỆN HỆ THỐNG PHÁP LUẬT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU 13/07/2017
19 1933/UBND-VP Triển khai thực hiện QĐ 15/2017 ngày 23/6/2017 của UBND tỉnh 10/07/2017
20 04/KL-TTr Kết luận thanh tra về việc thanh tra trách nhiệm đối với Hiệu trưởng và ban đại diện cha mẹ học sinh các trường Mầm non: Hoa Sen, Tuổi Thơ, Bình Minh, Tuổi Ngọc, Sao Sáng, Vành Khuyên; trường mẫu giáo Họa Mi; các trường tiêu học: Phước An, Bình Ba, Lê Hồng Phong, Lương Thế Vinh, Kim Đồng, Trần Phú; trung học cơ sở Trần Đại Nghĩa trong công tác thu chi tài chính, các khoản do tổ chức, cá nhân hỗ trợ cho nhà trường và việc sử dụng quỹ đóng góp của cha mẹ học sinh. 03/07/2017
Hiển thị 1 - 20 of 450 kết quả.
của 23