Văn bản mới cập nhật Văn bản mới cập nhật

Cơ quan ban hành Cơ quan ban hành

Văn Bản Hành Chính Thông Thường Văn Bản Hành Chính Thông Thường

VBHC
Tìm kiếm Văn bản hành chính
Nhập số hiệu văn bản,tên văn bản hoặc từ khóa liên quan đến nội dung văn bản vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ.
Danh sách Văn bản hành chính 
# Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành
441 361/BC-UBND Kết quả công tác nội chính và Phòng chống tham nhũng tháng 8 năm 2014 08/09/2014
442 357/TB-UBND Kết luận của UBND huyện tại buổi làm việc với UBND xã Bình Ba về thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2014. 05/09/2014
443 347/TB-UBND Kết luận tại buổi làm việc với UBND xã Xà Bang về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội- quốc phòng an ninh 6 tháng 25/08/2014
444 333/TB-UBND Về việc kết luận tại hội nghị sơ kết thực hiện Quy chế dân chủ trên địa bàn huyện 6 tháng đầu năm và triển khai kế hoạch, nhiệm vụ 15/08/2014
445 311/TB-UBND Kết luận tại buổi làm việc với UBND xã Cù Bị về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội- quốc phòng an ninh 6 tháng 13/08/2014
446 319/TB-UBND V/v Kết luận của UBND huyện tại buổi làm việc với UBND thị trấn Ngãi Giao về thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2014. 08/08/2014
447 311/TB-UBND v/v Kết luận của UBND huyện Châu Đức tại buổi làm việc với UBND xã Suối Rao về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội 6 tháng đầu năm và triển khai kế hoạch 6 tháng cuối năm 2014 06/08/2014
448 316/TB-UBND V/v kết luận của UBND huyện tại buổi làm việc với UBND xã Bàu Chinh về thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2014.က  06/08/2014
449 299/TB-UBND Kết luận của UBND huyện Châu Đức tại cuộc họp thông qua nhiệm vụ quy hoạch xây dựng nông thôn mới xã Đá Bạc, Suối Rao. 29/07/2014
450 299/TB-UBND Kết luận của UBND huyện Châu Đức tại cuộc họp thông qua nhiệm vụ quy hoạch xây dựng nông thôn mới xã Đá Bạc, Suối Rao. 29/07/2014
451 3686/QĐ-UBND Ban hành quy chế làm việc của Ban chỉ đạo Vệ sinh an toàn thực phẩm huyện Châu Đức 25/07/2014
452 293/TB-UBND kết luận tại hội nghị sơ kết đánh giá tình hình an ninh trật tự trên địa bàn huyện 6 tháng đầu năm 2014. 25/07/2014
453 296/TB-UBND V/v kết luận của đồng chí Nguyễn Công Vinh, Chủ tịch UBND huyện tại buổi làm việc về thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2014 của UBND xã Kim Long 25/07/2014
454 389/TB.TY-DT Tiêm vasin phòng bệnh cúm gia cầm đợt 2/2014 trên địa bàn tỉnh 23/07/2014
455 1486/QĐ-UBND Quyết định số 1486/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung Điều I QĐ số 1005/QĐ-UBND ngày 02/5/1998 của UBND tỉnh BR-VT. 21/07/2014
456 1489/QĐ-UBND Quyết định số 1489/QĐ-UBND về việc phê duyệt quyết định mức dự toán một số công tác tuần tra và vận hành cống điều tiết, cống ngăn triều, cửa xả thuộc hệ thống thoát nước đô thị tỉnh BR-VT. 21/07/2014
457 285/TB-UBND Kết luận tại hội nghị quân chính 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2014. 18/07/2014
458 284/TB-UBND Kết luận họp nghe báo cáo tình hình thực hệin quy chế làm việc, kỷ luật, kỷ cương hành chính. 18/07/2014
459 1467/QĐ-UBND Quyết định số 1467/QĐ-UBND về việc ban hành danh sách các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực hiện đăng ký bán lẻ đối với sản phẩm sữa dành cho trẻ em dưới 06 tuổi trên địa bàn tỉnh BR-VT của UBND tỉnh BRVT T. 17/07/2014
460 282/TB-UBND Kết luận tại hội nghị công bố quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011 – 2015) huyện Châu Đức. 17/07/2014
Hiển thị 441 - 460 of 490 kết quả.
của 25