Văn bản mới cập nhật Văn bản mới cập nhật

Cơ quan ban hành Cơ quan ban hành

Văn Bản Hành Chính Thông Thường Văn Bản Hành Chính Thông Thường

VBHC
Tìm kiếm Văn bản hành chính
Nhập số hiệu văn bản,tên văn bản hoặc từ khóa liên quan đến nội dung văn bản vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ.
Danh sách Văn bản hành chính 
# Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành
21 12996/KL-UBND Kết luận thanh tra về chấp hành quy định pháp luật về đầu tư, xây dựng, đất đai, tài nguyên nước và bảo vệ môi trường đối với nhà máy chế biến mũ cao su Phát Hưng thuộc Chi nhánh Công ty TNHH Phát Hưng Tây Ninh tại Bà Rịa-Vũng Tàu 29/12/2017
22 139/QĐ-BCĐCTMTQG Ban hành Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu giai đoạn 2016-2020. 28/12/2017
23 3714/QĐ-UBND Điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư năm 2017 27/12/2017
24 6579/QĐ-UBND Giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển KTXH, QPAN và dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2018 của huyện Châu Đức 25/12/2017
25 3629/QĐ-UBND Công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực giảm nghèo, lĩnh vực Trẻ em thuộc thâm quyền giải quyết của UBND cấp xa trên địa bàn tỉnh BRVT 22/12/2017
26 3693/QĐ-UBND Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong các lĩnh vực thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và xã hội tỉnh BRVT 22/12/2017
27 3668/QĐ-UBND Giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2018 22/12/2017
28 3692/QĐ-UBND Về việc công bố thủ tục hành chính, sửa đổi bổ sung về lĩnh vực giảm nghèo và lĩnh vực trẻ em thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã 22/12/2017
29 5908/QĐ-UBND Về việc cắt giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn huyện Châu Đức 21/11/2017
30 371/BC-UBND Kết quả công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2018. 20/11/2017
31 3231/QĐ-UBND Về việc công bố TTHC được chuẩn hóa và bãi bỏ TTHC lĩnh vực tiếp công dân, GQKNTC và PCTN thuộc thẩm quyền giải quyết UBND cấp Xã 03/11/2017
32 3231/QĐ-UBND Công bố TTHC được chuẩn hóa và bãi bỏ TTHC lĩnh vực tiếp công dân, GQKNTC và PCTN thuộc thẩm quyền giải quyết UBND cấp Xã 03/11/2017
33 3232/QĐ-UBND công bố TTHC được chuẩn hóa và bãi bỏ TTHC lĩnh vực tiếp công dân, GQKNTC và PCTN thuộc thẩm quyền giải quyết UBND tỉnh 03/11/2017
34 3232/QĐ-UBND Công bố TTHC được chuẩn hóa và bãi bỏ TTHC lĩnh vực tiếp công dân, GQKNTC và PCTN thuộc thẩm quyền giải quyết UBND tỉnh 03/11/2017
35 3233/QĐ-UBND Công bố TTHC được chuẩn hóa và bãi bỏ TTHC lĩnh vực tiếp công dân, GQKNTC và PCTN thuộc thẩm quyền giải quyết UBND cấp huyện 03/11/2017
36 2887/QĐ-UBND Ban hành quy chế tạm thời quản lý, sử dụng Phần mềm công tác tiếp dân, xử lý đơn thư khiếu nại tố cáo 13/10/2017
37 112/2017/NĐ-CP Quy định về chê độ, chính sách đối với thanh niên xung phong cơ sở miền Nam tham gia Kháng chiến giai đoạn 1965-1975 06/10/2017
38 2753/UBND-VP Triển khai thực hiện Quyết định số 23/2017/QĐ-UBND ngày 15/9/2017 của UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu quy định về tách thửa đất trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. 28/09/2017
39 4828/QĐ-UBND Ban hành chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của huyện Châu Đức năm 2017 28/09/2017
40 2664/QĐ-UBND Ban hành ĐA Trao trích lục khai tử tại gia đình công dân trên địa bàn tỉnh BRVT giai đoạn 2017-2020 19/09/2017
Hiển thị 21 - 40 of 490 kết quả.
của 25