Văn bản mới cập nhật Văn bản mới cập nhật

Cơ quan ban hành Cơ quan ban hành

Văn Bản Hành Chính Thông Thường Văn Bản Hành Chính Thông Thường

VBHC
Tìm kiếm Văn bản hành chính
Nhập số hiệu văn bản,tên văn bản hoặc từ khóa liên quan đến nội dung văn bản vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ.
Danh sách Văn bản hành chính 
# Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành
1 6062/UBND-VP V/v triển khai thực hiện thủ tục hành chính lĩnh vực hoạt động xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện. 14/11/2019
2 5928/UBND-VP V/v triển khai thực hiện Quyết định số 2984/QĐ-UBND, Quyết định số 2985/QĐ-UBND của UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. 07/11/2019
3 5795/UBND-VP triển khai thực hiện Quyết định số 2824/QĐ-UBND của UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. 04/11/2019
4 2984/QĐ-UBND Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực giải quyết tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 31/10/2019
5 2986/QĐ-UBND Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực giải quyết tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh, Thanh tra tỉnh và các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 31/10/2019
6 2985/QĐ-UBND Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực giải quyết tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 31/10/2019
7 355/TB-SYT Về việc công bố cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 của Sở Y tế tỉnh Bà Rịa –Vũng Tàunăm 2019-2020 29/10/2019
8 2824/QĐ-UBND Quyết định sửa đổi danh mục tên TTHC cấp tỉnh, huyện, xã thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở Tư pháp thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả qua dịch vụ Bưu chính công ích 25/10/2019
9 594/TB-SNV Công bố cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 của Sở Nội vụ tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu năm 2019 16/10/2019
10 7219/QĐ-UBND công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp thuộc thẩm quyền SKHĐT 15/10/2019
11 2791/QĐ-UBND công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp thuộc thẩm quyền SKHĐT 15/10/2019
12 2422/QĐ-UBND Về việc thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính năm 2019 thuộc phạm vi quản lý nhà nước của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu 13/10/2019
13 1292/QĐ-BXD Tài liệu bồi dưỡng chuyên sâu về Xây dựng (quản lý hạ tầng kỹ thuật nông thôn) cho công chức Địa chính-Nông nghiệp-Xây dựng và Môi trường xã. 12/10/2019
14 759/SKHCN-TTr V/v triển khai các Quyết định công bố TTHC thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ 10/10/2019
15 4969/TB-UBND Thay đổi lịch tiếp công dân của Chủ tịch UBND huyện 30/09/2019
16 4974/TB-UBND Về việc kết luận của UBND huyện tại cuộc họp nghe báo cáo tình hình thẩm định hồ sơ đề nghị hỗ trợ lãi suất tín dụng theo Nghị quyết số 03/2018/NQ-HĐND trên địa bàn huyện đợt 6 năm 2019 và tiến độ thực hiện dự án hỗ trợ phát triển kinh tế hộ theo Nghị quyết số 05/2018/NQ-HĐND của UBND các xã, thị trấn năm 2019. 27/09/2019
17 4858/UBND-VP Triển khai thực hiện QĐ 2475 của UBND tỉnh. 23/09/2019
18 4779/UBND-VP V/v triển khai thực hiện Quyết định số 2249/QĐ-UBND của UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. 19/09/2019
19 2475/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực Bảo hiểm thuộc thẩm quyền giải quyết của ?y ban nhân dân cấp xã trong phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài chính tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu 19/09/2019
20 4742/TB-UBND Thay đổi lịch tiếp công dân của Chủ tịch UBND huyện 17/09/2019
Hiển thị 1 - 20 of 670 kết quả.
của 34