Văn bản mới cập nhật Văn bản mới cập nhật

Cơ quan ban hành Cơ quan ban hành

Văn Bản Hành Chính Thông Thường Văn Bản Hành Chính Thông Thường

VBHC
Tìm kiếm Văn bản hành chính
Nhập số hiệu văn bản,tên văn bản hoặc từ khóa liên quan đến nội dung văn bản vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ.
Danh sách Văn bản hành chính 
# Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành
1 371/BC-UBND Kết quả công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2018. 20/11/2017
2 3231/QĐ-UBND Công bố TTHC được chuẩn hóa và bãi bỏ TTHC lĩnh vực tiếp công dân, GQKNTC và PCTN thuộc thẩm quyền giải quyết UBND cấp Xã 03/11/2017
3 3232/QĐ-UBND Công bố TTHC được chuẩn hóa và bãi bỏ TTHC lĩnh vực tiếp công dân, GQKNTC và PCTN thuộc thẩm quyền giải quyết UBND tỉnh 03/11/2017
4 3233/QĐ-UBND Công bố TTHC được chuẩn hóa và bãi bỏ TTHC lĩnh vực tiếp công dân, GQKNTC và PCTN thuộc thẩm quyền giải quyết UBND cấp huyện 03/11/2017
5 2887/QĐ-UBND Ban hành quy chế tạm thời quản lý, sử dụng Phần mềm công tác tiếp dân, xử lý đơn thư khiếu nại tố cáo 13/10/2017
6 112/2017/NĐ-CP Quy định về chê độ, chính sách đối với thanh niên xung phong cơ sở miền Nam tham gia Kháng chiến giai đoạn 1965-1975 06/10/2017
7 2753/UBND-VP Triển khai thực hiện Quyết định số 23/2017/QĐ-UBND ngày 15/9/2017 của UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu quy định về tách thửa đất trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. 28/09/2017
8 4828/QĐ-UBND Ban hành chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của huyện Châu Đức năm 2017 28/09/2017
9 2664/QĐ-UBND Ban hành ĐA Trao trích lục khai tử tại gia đình công dân trên địa bàn tỉnh BRVT giai đoạn 2017-2020 19/09/2017
10 2664/QĐ-UBND Về việc trao trích lục khai tử tại gia đình công dân trên địa bàn tỉnh BRVT giai đoạn 2017-2020 19/09/2017
11 23/2017/QĐ-UBND Quy định về tách thửa đất trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 15/09/2017
12 232/NV-CBCC Nghiên cứu, góp ý dự thảo kế hoạch thực hiện Chương trình hành động của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW 05/09/2017
13 2501/UBND-VP Triển khai thực hiện Quyết định số 33/2017/QĐ-TTg ngày 25/07/2017 của Thủ tướng Chính phủ 31/08/2017
14 91/TTr-UBND Đề nghị bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2017 21/08/2017
15 97/2017/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính 18/08/2017
16 2297/QĐ-UBND Phê duyệt Quy hoạch mạng lưới đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 15/08/2017
17 2125/QĐ-UBND Công bố thủ tục hành chínhđược chuẩn hóa và thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lính vực nuôi con nuôi thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã 02/08/2017
18 2151/QĐ-UBND Công bố thủ tục hành chính đã được chuẩn hóa và thủ tục hành chính bãi bỏ trong lĩnh vực nuôi con thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã 02/08/2017
19 2155/UBND-VP Hoàn thiện điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất năm 2020 và lập kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của huyện 01/08/2017
20 33/2017/QĐ-TTg Ban hành quy chế tiếp nhận, giải quyết và trả lời kiến nghị của cử tri Quốc hội chuyển đến 25/07/2017
Hiển thị 1 - 20 of 458 kết quả.
của 23