Nhận xét chung về UBND huyện Châu Đức Nhận xét chung về UBND huyện Châu Đức

Quý khách nhận xét như thế nào về chất lượng giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính của UBND huyện Châu Đức?