Thông báo Thông báo

Tuyển dụng giáo viên năm 2019-2020 Tuyển dụng giáo viên năm 2019-2020

Phê duyệt kết quả xét tuyển viên chức các đơn vị sự nghiệp giáo dục thuộc UBND huyện năm học 2019-2020

Xem chi tiết Quyết định tại đây