THÔNG BÁO THÔNG BÁO

Thông tin tuyển dụng viên chúc sự nghiệp giáo dục năm 2017-2018 Thông tin tuyển dụng viên chúc sự nghiệp giáo dục năm 2017-2018

Tiêu đề
Thông báo công nhận kết quả trúng tuyển kỳ xét tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục năm học 2017-2018 (đợt 2)
Phê duyệt kết quả xét tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục thuộc UBND huyện năm học 2017-2018 (đợt 2)
Tổ chức kiểm tra, xác hạch đối với công chức cấp xã trên địa bàn huyện Châu Đức
Kết quả xét tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục năm học 2017-2018 (đợt 2)
Từ ngày 19 đến 29-10: Xả lũ hồ Sông Ray và hồ Đá Đen
MỞ LỚP ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG, TẬP HUẤN KỸ NĂNG NGHIỆP VỤ NĂM 2019
Thông báo triệu tập thí sinh tham gia xét tuyển và triển khai một số nội dung trong tổ chức xét tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục năm học 2017-2018
Thí sinh không đủ điều kiện tham dự xét tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục năm 2017-2018 của Lê Thị Mai
Thí sinh không đủ điều kiện tham dự xét tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục năm 2017-2018 của Nguyễn Thị Hoài
Thí sinh không đủ điều kiện tham dự xét tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục năm 2017-2018 của Phạm Thị Điểm
Thí sinh không đủ điều kiện tham dự xét tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục năm 2017-2018 của Nguyễn Phi Thắng
Thí sinh không đủ điều kiện tham dự xét tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục năm 2017-2018 (đợt 2).
Niêm yết danh sách thí sinh đủ điều kiện tham gia xét tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục năm 2017-2018 (đợt 2).
Thông báo kéo dài thời gian nhận hồ sơ của người đăng ký dự tuyển vào viên chức sự nghiệp giáo dục năm học 2017-2018 (đợt 2)
Tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục năm 2017-2018 (đợt 2).
THÔNG BÁO CÔNG NHẬN KẾT QUẢ TRÚNG TUYỂN KỲ THI TUYỂN VIÊN CHỨC SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC NĂM 2017-2018
Phê duyệt kết quả tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp giáo dục thuộc UBND huyện năm 2017-2018
Kết quả thi tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục năm học 2017-2018
Kết quả thi tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục năm học 2017-2018.
Về việc điều chỉnh thời gian tổ chứ thi viết, thi trắc nghiệm trong kỳ thi tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục năm học 2017-2018