THÔNG BÁO THÔNG BÁO

Thông tin tuyển dụng viên chúc sự nghiệp giáo dục năm 2017-2018 Thông tin tuyển dụng viên chúc sự nghiệp giáo dục năm 2017-2018

Tiêu đề
Thông báo kéo dài thời gian nhận hồ sơ của người đăng ký dự tuyển vào viên chức sự nghiệp giáo dục năm học 2017-2018 (đợt 2)
Tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục năm 2017-2018 (đợt 2).
THÔNG BÁO CÔNG NHẬN KẾT QUẢ TRÚNG TUYỂN KỲ THI TUYỂN VIÊN CHỨC SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC NĂM 2017-2018
Phê duyệt kết quả tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp giáo dục thuộc UBND huyện năm 2017-2018
Kết quả thi tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục năm học 2017-2018
Kết quả thi tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục năm học 2017-2018.
Về việc điều chỉnh thời gian tổ chứ thi viết, thi trắc nghiệm trong kỳ thi tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục năm học 2017-2018
Về việc điều chỉnh khung điểm xếp loại giờ giản thực hành các Khối trong kỳ thi tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục năm học 2017-2018
Tài liệu ôn thi kỳ thi tuyển giáo viên tiểu học năm học 2017-2018
Tài liệu ôn thi kỳ thi tuyển giáo viên THCS năm học 2017-2018
Tài liệu ôn thi kỳ thi tuyển giáo viên mầm non năm học 2017-2018
Tổ chức kỳ thi tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục huyện năm 2017-2018
Về việc triệu tập và một số nội dung tổ chức thi tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục huyện Châu Đức năm học 2017-2018
Niêm yết công khai danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục năm 2017-2018
Thông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục năm học 2017-2018