Ông Nguyễn Công Vinh - Chủ tịch UBND huyện Châu Đức kêu gọi người dân khẩn trương phòng tránh bão số 9 (USAGI) Ông Nguyễn Công Vinh - Chủ tịch UBND huyện Châu Đức kêu gọi người dân khẩn trương phòng tránh bão số 9 (USAGI)