Tặng 188 chiếc tivi cho người có hoàn cảnh khó khăn tại Châu Đức Tặng 188 chiếc tivi cho người có hoàn cảnh khó khăn tại Châu Đức