Tin hoạt động của lãnh đạo huyện
Ngày 7/9, UBND huyện Châu Đức họp thường kỳ đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KTXH tháng 8 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 9 năm 2018. Ông Nguyễn Công Vinh, Chủ tịch UBND huyện chủ trì phiên họp.
Ngày 31-8, Đoàn công tác liên ngành của tỉnh do ông Sầm Văn Mão – PGĐ Sở Nội vụ làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra công tác Cải cách hành chính tại huyện Châu Đức.

THÔNG TIN THỜI TIẾT THÔNG TIN THỜI TIẾT