Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh thường nói: “Dân là chủ, là gốc của nước; có dân là có tất cả. Cán bộ là đầy tớ của dân, phục vụ dân là nhiệm vụ của mọi cán bộ, công chức, là gốc của mọi công việc”. Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, các cán bộ, công chức, đảng viên Chi bộ Văn phòng UBND huyện Châu Đức đã ra sức rèn luyện nâng cao phẩm chất đạo đức, lối sống, ý thức trách nhiệm; nhờ đó chất lượng, hiệu quả công tác được nâng cao, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Luôn lấy tác phong giản dị, hết lòng vì công việc, vì mọi người của Bác để học hỏi, rèn luyện, tu dưỡng nhằm ngày càng hoàn thiện mình...
Sau 3 năm thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Chi bộ trường phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh BR-VT đã đạt được những kết quả tích cực. Việc học và làm theo Bác không chỉ nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ mà ý thức trách nhiệm của cán bộ giáo viên, học sinh trong dạy và học cũng được nâng lên rõ rệt, tạo sự chuyển biến rõ nét về chất lượng giáo dục.

THÔNG TIN THỜI TIẾT THÔNG TIN THỜI TIẾT