Chính trị
Ngày 18/10, tại Trung tâm Văn hóa-Nghệ thuật tỉnh (TP. Bà Rịa), Tỉnh ủy đã tổ chức vòng chung kết Hội thi “Tự hào Đảng quang vinh” năm 2019. Đúng như tên gọi hội thi, màn trình diễn của các đội đã khẳng định sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, cách mạng Việt Nam giành hết thắng lợi này đến thắng lợi khác, đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên độc lập tự do, tiến lên chủ nghĩa xã hội.
Thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ “Dân vận khéo là phải sát dân, phù hợp với đặc điểm, lợi ích của dân”, các cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các hội, đoàn thể đã thực hiện nhiều mô hình, điển hình “Dân vận khéo” trong việc thu hút, tập hợp các tầng lớp nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước, góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh.
Phát huy sức trẻ, lực lượng thanh niên trong tỉnh đã thực hiện nhiều hoạt động, phần việc có ý nghĩa vì cộng đồng như: Sửa chữa nhà ở, làm đường nông thôn, dọn vệ sinh môi trường, hỗ trợ người yếu thế… Các hoạt động đó đã thể hiện tinh thần tình nguyện, xung kích, vì cộng đồng của lực lượng thanh niên.
Sáng 3/10, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Châu Đức khóa V tổ chức Hội nghị lần thứ 18 (mở rộng) nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng năm 2019, đề ra phương hướng 3 tháng cuối năm và cho ý kiến một số nội dung quan trọng khác.
Sáng 3/10, Ban Tổ chức Hội thi “Tự hào Đảng quang vinh” năm 2019 đã tổ chức cuộc họp đánh giá kết quả tổ chức Hội thi cấp cơ sở và tiến độ thực hiện kế hoạch Hội thi cấp tỉnh. Ông Nguyễn Văn Xinh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Phó trưởng Ban Tổ chức Hội thi “Tự hào Đảng quang vinh” năm 2019, chủ trì cuộc họp.

THÔNG TIN THỜI TIẾT THÔNG TIN THỜI TIẾT