Chính trị
Sáng 10/6, tiếp tục chương trình làm việc Kỳ họp thứ 7, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương.
Chiều 29-5, đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã chủ trì cuộc họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhằm cho ý kiến các nội dung: Dự thảo Nghị quyết điều chỉnh mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương; Nghị quyết bổ sung một số nội dung của quy định phân cấp thẩm quyền quản lý tài sản công tại các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh; Báo cáo việc thực hiện Nghị quyết 86/NQ-HĐND về danh mục dự án thu hồi đất và danh mục dự án chuyển mục đích sử dụng từ đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ và rừng đặc dụng để thực hiện trong năm 2019.
Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV, sáng 23-5, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng, Quốc hội làm việc tại hội trường, thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia.

THÔNG TIN THỜI TIẾT THÔNG TIN THỜI TIẾT