Chính trị
Chiều 6/8, ông Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã chủ trì cuộc làm việc với các Ban, đơn vị trực thuộc Tỉnh ủy để đánh giá tình hình thực hiện công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019.
Chiều 31/7, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức Lễ công bố Quyết định số 877/ĐQ-TTg, ngày 12/7 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao Quyền Chủ tịch UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2016-2021 cho ông Nguyễn Thành Long, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.
Sau 3 ngày làm việc sôi nổi, dân chủ và trách nhiệm, cuối giờ sáng 18/7, Kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khóa VI, nhiệm kỳ 2016-2021 đã bế mạc.
Sáng 10/6, tiếp tục chương trình làm việc Kỳ họp thứ 7, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương.

THÔNG TIN THỜI TIẾT THÔNG TIN THỜI TIẾT