UBMTTQ Việt Nam huyện Châu Đức: Vận động hơn 3 tỷ đồng cho Quỹ "Vì người nghèo"

Ngày 8-1, UBMTTQ Việt Nam huyện Châu Đức tổ chức hội nghị lần thứ 12, khóa V (nhiệm kỳ 2014-2019) nhằm tổng kết công tác năm 2018; đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2019.

Đồng chí Phạm Văn Hào, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Châu Đức tặng Giấy khen của UBND huyện cho các cá nhân vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện Cuộc vận động Vì người nghèo năm 2018.
Đồng chí Phạm Văn Hào, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Châu Đức tặng Giấy khen của UBND huyện cho các cá nhân vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện Cuộc vận động Vì người nghèo năm 2018.

Trong năm qua, MTTQ các cấp trên địa bàn huyện đã thực hiện tốt mọi nhiệm vụ, trong đó, đã vận động hơn 3 tỷ đồng cho Quỹ "Vì người nghèo" (đạt tỷ lệ hơn 270% chỉ tiêu tỉnh giao); xây dựng 26 căn nhà Đại đoàn kết, sửa chữa 33 căn (trị giá hơn 2 tỷ đồng), tặng quà và các hoạt động hỗ trợ khác đến với những gia đình có hoàn cảnh khó khăn (trị giá gần 1 tỷ đồng); vận động nhân dân hiến hơn 45 ngàn m2 đất, hơn 2.000 cây trồng các loại để làm đường giao thông nông thôn (trị giá hơn 7,5 tỷ đồng); vận động xã hội hóa lắp đặt gần 16 ngàn bóng đèn (trị giá gần 3 tỷ đồng) ở 16/16 xã, thị trấn; Ban Giám sát đầu tư cộng đồng giám sát 87 vụ; hòa giải ở cơ sở 93 vụ, hòa giải thành công 69 vụ... Hội nghị cũng đã thống nhất đề ra phương hướng nhiệm vụ, thống nhất hành động năm 2019 với các công tác trọng tâm như: Tăng cường tập hợp, củng cố sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc; động viên nhân dân tham gia các phong trào thi đua, cuộc vận động, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng...

Dịp này, 6 cá nhân vinh dự được nhận Kỷ niệm chương của Trung ương MTTQ Việt Nam vì "Sự nghiệp Đại đoàn kết dân tộc"; UBND, UBMTTQ Việt Nam huyện tặng Giấy khen cho 18 tập thể, 27 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Cuộc vận động Vì người nghèo và công tác Mặt trận năm 2018.

Tin, ảnh: BẢO KHÁNH (Báo BR-VT)


THÔNG TIN THỜI TIẾT THÔNG TIN THỜI TIẾT