Hội đồng nhân dân huyện Châu Đức tổ chức Kỳ họp thứ Bảy

Ngày 19-12, HĐND huyện Châu Đức khóa IV, nhiệm kỳ 2016-2021 tổ chức khai mạc Kỳ họp thứ 7, nhằm đánh giá tình hình thực hiện các nhiệm vụ năm 2018 và đề ra phương hướng năm 2019. Các đồng chí: Bùi Chí Thành, Ủy viên Dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Trần Phong Định và Lê Tình, Phó Chủ tịch HĐND huyện, chủ tọa kỳ họp.

Ảnh: Đồng chí Bùi Chí Thành, Ủy viên Dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu tại hội nghị.

Tại kỳ họp, các đại biểu được nghe đồng chí Nguyễn Công Vinh, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2018. Theo đó, trong năm 2018, hầu hết các chỉ tiêu về kinh tế-xã hội đạt kế hoạch và tăng trưởng so với năm 2017. Về kinh tế, giá trị sản xuất nông nghiệp đạt hơn 3.800 tỷ đồng, đạt gần 100% kế hoạch, tăng 5,7% so với năm 2017; giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp đạt hơn 5.600 tỷ đồng, đạt 100% so với kế hoạch tăng hơn 9%, doanh thu thương mại-dịch vụ đạt 5.100 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch, tăng 13% so với năm 2017. Các lĩnh vực giáo dục và đào tạo, y tế, văn hóa, thể thao, an sinh xã hội được quan tâm. Công tác bảo vệ an ninh chính trị, an toàn xã hội được đảm bảo.

Trong năm 2019, huyện Châu Đức đề ra các nhiệm vụ và giải pháp thực hiện như: tập trung các nguồn lực thực hiện xây dựng nông thôn mới cho các xã giai đoạn 2016-2020; tiếp tục tập trung công tác bồi thường, chuyển giao đất cho chủ đầu tư triển khai dự án KCN – đô thị Châu Đức, cụm công nghiệp Đá Bạc; triển khai các biện pháp trong công tác thu và chống thu ngân sách nhà nước, đảm bảo kế hoạch đề ra; thực hiện tốt các chính sách về công bằng xã hội trong các dịch vụ y tế; triển khai và thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ và giải pháp phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí…

Ảnh: Các đại biểu HĐND huyện khóa IV, nhiệm kỳ 2016-2021.

                                                                             Thái Bình (Đài truyền thanh huyện Châu Đức)

 


THÔNG TIN THỜI TIẾT THÔNG TIN THỜI TIẾT