Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 9

Chuẩn bị cho Kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa VI (dự kiến diễn ra từ ngày 11 đến 13-12), sáng 9-11, các tổ đại biểu HĐND tỉnh tiếp tục tiếp xúc cử tri xã Long Mỹ và xã Phước Hội (huyện Đất Đỏ); xã Nghĩa Thành, Xuân Sơn và Bình Trung (huyện Châu Đức).

Tổ đại biểu số 8 HĐND tỉnh và Tổ đại biểu số 1 HĐND huyện Châu Đức tiếp xúc cử tri xã Nghĩa Thành. Ảnh: AN HẠ
Tổ đại biểu số 8 HĐND tỉnh và Tổ đại biểu số 1 HĐND huyện Châu Đức tiếp xúc cử tri xã Nghĩa Thành. Ảnh: AN HẠ

Tại các điểm tiếp xúc, các đại biểu HĐND tỉnh đã thông báo đến cử tri về nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa VI; Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2019 theo Nghị quyết số 30/NQ-HĐND ngày 9-12-2017 của HĐND tỉnh; báo cáo kết quả giải quyết, xử lý các ý kiến, kiến nghị của cử tri địa phương. Các tổ đại biểu HĐND tỉnh cũng báo cáo kết quả hoạt động trong năm 2018 của tổ trước cử tri.

Tổ đại biểu số 10 HĐND tỉnh và Tổ đại biểu số 4 HĐND huyện Châu Đức tiếp xúc cử tri xã Bình Trung và xã Xuân Sơn (huyện Châu Đức). Ảnh: TRÚC GIANG
Tổ đại biểu số 10 HĐND tỉnh và Tổ đại biểu số 4 HĐND huyện Châu Đức tiếp xúc cử tri xã Bình Trung và xã Xuân Sơn (huyện Châu Đức). Ảnh: TRÚC GIANG
Tổ đại biểu số 6 HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri xã Phước Hội và xã Long Mỹ (huyện Đất Đỏ). Ảnh: QUANG VINH
Tổ đại biểu số 6 HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri xã Phước Hội và xã Long Mỹ (huyện Đất Đỏ). Ảnh: QUANG VINH

Tiếp đó, cử tri đã bày tỏ sự phấn khởi với những kết quả phát triển kinh tế-xã hội năm 2018 của tỉnh. Đồng thời, cử tri đã phát biểu ý kiến, kiến nghị các vấn đề cử tri quan tâm đến các đại biểu HĐND tỉnh.

Các tổ đại biểu HĐND tỉnh đã ghi nhận những ý kiến, kiến nghị của cử tri, đồng thời cho biết sẽ chuyển những ý kiến, kiến nghị này đến các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết trong thời gian tới.

NHÓM PV THỜI SỰ BÁO BR-VT


THÔNG TIN THỜI TIẾT THÔNG TIN THỜI TIẾT