Họp nghe báo cáo tình hình thực hiện chính sách đối với đồng bào dân tộc trên địa bàn huyện.

 Họp nghe báo cáo tình hình thực hiện chính sách đối với đồng bào dân tộc trên địa bàn huyện.

Ngày 18/9/2018, UBND huyện tổ chức cuộc họp nghe báo cáo tình hình thực hiện các chính sách đối với đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện. Cuộc họp do đồng chí Nguyễn Tấn Bản – Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì, tham dự buổi họp còn có đại diện lãnh đạo: UBMTTQVN huyện, phòng Dân tộc, phòng Lao động-TB&XH và phòng Tài chính-KH.

          Trong 9 tháng đầu năm 2018, trên địa bàn huyện đã triển khai thực hiện các chính sách dành cho đồng bào dân tộc cụ thể như sau: triển khai xây dựng 45 căn nhà, 95 nhà vệ sinh, cấp 104 con giống phát triển sản xuất, lắp điện sinh hoạt cho 33 hộ, nước sinh hoạt cho 56 hộ đồng bào dân tộc, cấp tập vở - SGK cho 1.485 học sinh con em dân tộc, cấp kinh phí hỗ trợ cho 128 sinh viên dân tộc, xây dựng 05 công trình giao thông, 01 công trình điện hạ thế, 02 công trình hệ thống nước sạch sinh hoạt vùng đồng bào dân tộc… Ngoài ra, phòng Dân tộc còn phối hợp với các đơn vị tổ chức các lớp tập huấn về kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi, an toàn giao thông cho đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện.

          Song nhìn chung đời sống đồng bào dân tộc vẫn còn nhiều khó khăn, số hộ nghèo đồng bào dân tộc còn khá cao 321 hộ chiếm 17,67% tổng số hộ nghèo toàn huyện. Các hộ đồng bào dân tộc nghèo đa phần đều là gia đình đông con, không có đất sản xuất chỉ đi làm thuê mướn theo mùa vụ vì vậy đời sống còn nhiều bấp bênh hơn nữa hiện nay giá cả nông sản xuống thấp, tình hình thời tiết, khí hậu diễn biến phức tạp, dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi đã ảnh hưởng rất lớn đến nguồn thu nhập người dân trên địa bàn huyện nói chung và đồng bào dân tộc thiểu số nói riêng.

Ảnh: Đồng chí Nguyễn Tấn Bản – Phó Chủ tịch UBND huyện (giữa) chủ trì cuộc họp.

Sau khi nghe phòng Dân tộc báo cáo, đồng chí Phó Chủ tịch đã đánh giá cao sự cố gắng, nỗ lực trong việc thực hiện nhiệm vụ công tác, chính sách dân tộc trong 9 tháng đầu năm 2018. Để tiếp tục triển khai có hiệu quả công tác dân tộc trong thời gian tới, đồng chí đã đề ra các nhiệm vụ phải thực hiện: phòng Dân tộc rà soát lại các hộ đồng bào dân tộc hiện nay chưa có nhà ở phải làm nhà tạm bợ để sinh sống, các khu vực có đông đồng bào sinh sống vẫn chưa có đường giao thông, điện thắp sáng và hệ thống nước sạch sinh hoạt tham mưu đề xuất UBND huyện giải quyết đồng thời chủ động tham mưu các chính sách hỗ trợ cho học sinh, sinh viên dân tộc giúp các em có thêm động lực trong học tập. Đối với vấn đề giải quyết việc làm, phòng Lao động – TBXH cần liên hệ với các doanh nghiệp trên địa bàn tổ chức dạy nghề và giới thiệu việc làm cho đồng bào dân tộc đặc biệt là dân tộc Châu ro. Hiện trên địa bàn huyện đang quy hoạch khu tái định cư cho đồng bào dân tộc xã Bình Ba, phòng Kinh tế& Hạ tầng cần đẩy nhanh tiến độ, sớm hoàn thành để đưa đồng bào vào sinh sống.

Đồng chí nhấn mạnh: "Công tác dân tộc và việc việc thực hiện các chính sách dành cho đồng bào dân tộc là nhiệm vụ quan trọng và cấp bách vì vậy đề nghị các cấp, các ngành cần quan tâm hơn nữa. Đồng thời, phòng Dân tộc cần tích cực chủ động phối hợp với các đơn vị có liên quan, thường xuyên đi cơ sở để nắm bắt tình hình đời sống, tâm tư nguyện vọng của đồng bào từ đó đề ra các giải pháp nhằm nâng cao đời sống cho đồng bào thiểu số trên địa bàn huyện".

                                                Phạm Thị Thu Hằng – Phòng Dân tộc huyện. 

Trung bình (0 Bình chọn)
Tỷ lệ trung bình là 0.0 ngôi sao trên mức cao nhất 5 sao.


THÔNG TIN THỜI TIẾT THÔNG TIN THỜI TIẾT