UBND Châu Đức tổ chức họp Thường kỳ tháng 8 đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn.

Ngày 7/9, UBND huyện Châu Đức họp thường kỳ đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KTXH tháng 8 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 9 năm 2018. Ông Nguyễn Công Vinh, Chủ tịch UBND huyện chủ trì phiên họp.

Ảnh: Quang cảnh buổi họp.

Trong tháng 8, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của huyện Châu Đức được thực hiện tốt. Cụ thể, giá trị sản xuất nông nghiệp tính theo giá so sánh đạt 177 tỷ đồng, tăng 0,72% so với cùng kỳ; công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp (bao gồm khu công nghiệp) 503 tỷ đồng, tăng 6,88% so với cùng kỳ; doanh thu hoạt động thương mại-dịch vụ 477 tỷ đồng, tăng 12,3%; tổng thu ngân sách nhà nước đạt hơn 12 tỷ đồng, tăng 40,41%. Thông qua đề án điều chỉnh quy hoạch đô thị Kim Long và thị trấn Ngãi Giao. Công tác cải cách thủ tục hành chính tiếp tục được quan tâm chỉ đạo, mang lại hiệu quả. Tình hình an ninh chính trị được đảm bảo, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện được giữ vững. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội, y tế, giáo dục có những chuyển biến tích cực, cơ bản đáp ứng được nhu cầu của người dân.

Trên cơ sở thảo luận, Hội nghị đã nhận định những mặt còn tồn tại, hạn chế và đề ra giải pháp thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 9 với các nội dung: thúc đẩy phát triển nông nghiệp, đẩy mạnh công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng để giao đất cho chủ đầu tư triển khai dự án KCN đô thị Châu Đức và KCN Đá Bạc; đẩy nhanh tiến độ thi công và giải ngân vốn đầu tư đã bố trí trong năm 2018, thực hiện tốt các khâu thanh, quyết toán vốn, tạo điều kiện giúp các DN tháo gỡ khó khăn về vốn đầu tư, hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch năm 2018; sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy các đơn vị giáo dục giai đoạn 2018-2021; tập trung các nguồn lực thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới cho các xã giai đoạn 2016-2020...

Tin, bài: Hoàng Hậu (Đài truyền thanh huyện Châu Đức)


THÔNG TIN THỜI TIẾT THÔNG TIN THỜI TIẾT