Huyện Châu Đức tổ chức tập huấn kỹ năng nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở và kiến thức pháp luật.

Ngày 18/7/2018, UBND huyện Châu Đức tổ chức Hội nghị tập huấn kỹ năng nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở và kiến thức pháp luật cho hòa giải viên trên địa bàn huyện.

Nhằm trang bị những kiến thức pháp luật, kỹ năng hòa giải cho đội ngũ hòa giải viên, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động hòa giải ở cơ sở trên địa bàn huyện.

Ảnh: Đồng chí Nguyễn Tấn Bản - Phó Chủ tịch UBND huyện phát biểu tại hội nghị.

Ngày 18/7/2018 UBND huyện tổ chức hội nghị tập huấn kỹ năng nghiệp vụ hòa giải năm 2018; tham dự hội nghị có: 226 hòa giải viên đại diện cho 113 tổ hòa giải trên địa bàn huyện, công chức Tư pháp - Hộ tịch của 16 xã, thị trấn và các Đoàn thể thuộc huyện cùng tham dự.

Qua đợt tập huấn, các hòa giải viên được trang bị thêm kỹ năng, kinh nghiệm thực tiễn hòa giải; góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động hòa giải tại địa phương; giữ vững trật tự, an toàn xã hội, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân trên địa bàn huyện.

Phan Ngọc Tuấn – Trưởng Phòng Tư pháp

 


THÔNG TIN THỜI TIẾT THÔNG TIN THỜI TIẾT