Phấn đấu đến năm 2020 có thêm 17 xã đạt chuẩn nông thôn mới

Sáng 8-6, Ban Chỉ đạo thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc (MTQG) gia tỉnh tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch thực hiện chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2018-2020 trên địa bàn tỉnh và công bố chỉ dẫn địa lý hồ tiêu BR-VT.

Các đại biểu tham dự hội nghị.
Các đại biểu tham dự hội nghị.

Tham dự hội nghị có các đồng chí: Trần Đình Khoa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Tuấn Quốc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Trần Văn Môn, Phó Chánh Văn phòng điều phối NTM Trung ương; Phan Ngân Sơn, Phó Cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ KH-CN); đại diện lãnh đạo các sở, ngành, địa phương và một số hộ dân tiêu biểu trong xây dựng NTM.

Sau 7 năm thực hiện (2011-2017), Chương trình xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh đã đạt được những kết quả đáng khích lệ: đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao; hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội ở khu vực nông thôn ngày càng khang trang, hiện đại; thu nhập bình quân đầu người ở các xã NTM đạt 39,9 triệu đồng/người/năm, tăng 25,68 triệu đồng/người/năm so với trước khi xây dựng NTM. Số tiêu chí trung bình của 45 xã xây dựng NTM đạt được là 14 tiêu chí/xã. Tính đến cuối năm 2017, toàn tỉnh có 20/45 xã được UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn NTM.

Các đại biểu tham dự hội nghị.
Các đại biểu tham dự hội nghị.

Ban Chỉ đạo Chương trình MTQG về xây dựng NTM tỉnh đặt mục tiêu cho giai đoạn 2018-2020: Duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí của các xã đã được UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn NTM; phấn đấu đến năm 2020 có thêm 17 xã đạt chuẩn NTM, nâng tổng số xã đạt chuẩn NTM trên toàn tỉnh lên 37 xã; nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân nông thôn; xây dựng nhiều mô hình sản xuất gắn với tạo việc làm ổn định cho người dân; phấn đấu thu nhập bình quân đầu người tại các xã xây dựng NTM đạt 59 triệu đồng/người/năm trở lên vào năm 2020.

Để đạt các mục tiêu đề ra trong giai đoạn 2018-2020, đồng chí Lê Tuấn Quốc yêu cầu các sở, ngành, địa phương cần tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao hơn nữa nhận thức, vai trò của cấp ủy, chính quyền các cấp và cả hệ thống chính trị trong xây dựng NTM; huy động mọi nguồn lực xã hội chung sức xây dựng NTM một cách hiệu quả; nghiên cứu các cơ chế thích hợp và đủ mạnh để khuyến khích, thu hút DN đầu tư vào khu vực nông thôn; tập trung chỉ đạo phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho cư dân nông thôn, nhất là việc ứng dụng KH-KT, công nghệ vào canh tác; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trong xây dựng NTM, kịp thời phát hiện những hạn chế, khó khăn để sớm khắc phục...

Cũng tại hội nghị, Cục Sở hữu trí tuệ đã trao giấy chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý cho sản phẩm hạt tiêu đen của BR-VT.

Nghi thức ký kết phối hợp giữa Sở NN-PTNT và các hội đoàn thể trên địa bàn tỉnh trong xây dựng NTM.
Ký kết phối hợp giữa Sở NN-PTNT và các hội đoàn thể trên địa bàn tỉnh trong xây dựng NTM.

Tin, ảnh: THANH TRÍ - QUANG VINH (Báo BR-VT)


THÔNG TIN THỜI TIẾT THÔNG TIN THỜI TIẾT