Thông báo kéo dài thời gian nhận hồ sơ của người đăng ký dự tuyển vào viên chức sự nghiệp giáo dục năm học 2017-2018 (đợt 2)

UBND huyện Châu Đức thông báo thời gian nhận hồ sơ của người đăng ký dự tuyển vào viên chức sự nghiệp giáo dục năm học 2017-2018 (đợt 2), cụ thể như sau:

1/ Kéo dài thời hạn bán, tiếp nhận hồ sơ thí sinh đăng ký tham gia kỳ thi tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục năm học 2017-2018 (đợt 2) đến hết ngày 11/5/2018 (trong giờ hành chính).

2/ Về nhu cầu tuyển dụng: Giáo viên tiểu học 14 chỉ tiêu; giáo viên mầm non 70 chỉ tiêu.

3/ Về điều kiện đăng ký dự tuyển, thành phần hồ sơ và một số nội dung khác được quy định cụ thể tại Thông báo số 88/TB-UBND ngày 22/3/2018 của UBND huyện.

4/ Địa điểm phát hành, tiếp nhận hồ sơ tại:

- Phòng Nội vụ, huyện Châu Đức, Số 70 Trần Hưng Đạo, TT Ngãi Giao, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

- SĐT liên hệ: (025430 .961853 - 963868

* Xem chi tiết tại: Thông báo số 230/TB-UBND ngày 20/4/2018

Trung bình (0 Bình chọn)
Tỷ lệ trung bình là 0.0 ngôi sao trên mức cao nhất 5 sao.


THÔNG TIN THỜI TIẾT THÔNG TIN THỜI TIẾT