Huyện Châu Đức: Đẩy mạnh các phong trào thi đua, khen thưởng

Chiều ngày 4/2, UBND huyện Châu Đức tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2017 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2018. Tham dự Hội nghị có Ông Võ Văn Nam, phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng Ban Thi đua khen thưởng tỉnh, ông Phạm Văn Hào, phó Bí thư Thường trực Huyện ủy và các cơ quan, đơn vị thuộc huyện.

Trong năm qua, UBND huyện Châu Đức đã chủ động triển khai, phát động các phong trào thi đua yêu nước đến từng cơ sở, từng địa bàn dân cư; thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân, CBCCVC tích cực hưởng ứng tham gia. Phong trào thi đua trên địa bàn huyện đã bám sát yêu cầu nhiệm vụ chính trị ở địa phương; mang lại hiệu quả thiết thực trong việc góp phần thúc đẩy quá trình phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh trên địa bàn. Nhiều phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn huyện đã tạo sức lan tỏa cao, đạt nhiều kết quả thiết thực như: Phong trào "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới"; "Thi đua đẩy mạnh cải cách hành chính"; "Thi đua yêu nước giữa các tổ chức tôn giáo"… Trong công tác khen thưởng đã có nhiều cách làm đổi mới sáng tạo, bảo đảm khách quan, công khai, minh bạch với các danh hiệu thi đua; kịp thời phát hiện và nhân rộng các mô hình hay, hiệu quả.

Dịp này, Hội đồng thi đua khen thưởng huyện đã trao Huân chương Lao động hạng Nhì của Chủ tịch nước CHXHCNVN cho tập thể BTC Huyện ủy Châu Đức vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2012 đến 2016, 14 Danh hiệu "Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh", 16 Bằng khen của UBND tỉnh về "Tập thể lao động xuất sắc" cùng nhiều Giấy khen của huyện Châu Đức cho các cá nhân, đơn vị.

Năm 2018, UBND huyện Châu Đức tiếp tục phát động các phong trào thi đua trọng điểm; khen thưởng thường xuyên, khen thưởng theo chuyên đề với nhiều nội dung thiết thực, phù hợp với điều kiện, chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị và lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn trong năm; nhân rộng các gương điển hình tiên tiến, những cá nhân có sáng kiến kinh nghiệm áp dụng vào thực hiện nhiệm vụ được giao.

Xuân Thắng (Đài truyền thanh huyện Châu Đức)

* Một số hình ảnh tại Hội nghị:


THÔNG TIN THỜI TIẾT THÔNG TIN THỜI TIẾT