KỶ NIỆM 72 NĂM NGÀY TỔNG TUYỂN CỬ BẦU QUỐC HỘI ĐẦU TIÊN (6-1-1946 - 6-1-2018): Nâng cao chất lượng hoạt động của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh

Thời gian qua, các Đại biểu Quốc hội và Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh đã gắn bó, liên hệ mật thiết với cử tri; kịp thời chuyển tải đầy đủ những thông tin, những tâm tư, nguyện vọng của cử tri trong tỉnh đến nghị trường Quốc hội. Đồng thời, chủ động nghiên cứu và tích cực tham gia thảo luận tại nghị trường Quốc hội, có nhiều ý kiến đóng góp, hiến kế với Quốc hội, Chính phủ trong việc quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước, xây dựng chủ trương, giải pháp phát triển kinh tế, xã hội và công tác xây dựng luật pháp.

CHUYỂN TẢI KỊP THỜI NGUYỆN VỌNG, KIẾN NGHỊ CỦA CỬ TRI

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh tại Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV.
Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh tại Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV.

Năm 2017, công tác tiếp xúc cử tri của Đại biểu Quốc hội và Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh từng bước được đổi mới, cải tiến nội dung tiếp xúc cử tri, đa dạng các hình thức để nâng cao chất lượng và hiệu quả. Đặc biệt, trong thời gian qua, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh tổ chức nhiều cuộc tiếp xúc cử tri theo chuyên đề, lĩnh vực. Tinh thần trách nhiệm của Đại biểu Quốc hội được cử tri và các ngành, các cấp ở địa phương đánh giá cao.

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh đã tổ chức 4 đợt tiếp xúc cử tri, với 4 Hội nghị tiếp xúc chuyên đề và 58 điểm. Qua đó, có khoảng 8.000 cử tri tham dự với hơn 300 lượt ý kiến phát biểu; 117 ý kiến, kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền giải quyết của Quốc hội, Chính phủ và các Bộ, ngành Trung ương; 193 ý kiến, kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền giải quyết của các cấp chính quyền tỉnh. Các buổi tiếp xúc cử tri thể hiện không khí sinh hoạt dân chủ, mang ý nghĩa là cầu nối giữa đại biểu Quốc hội với cử tri, giữa chính quyền với nhân dân và giữa nhân dân với Quốc hội. Mỗi đợt tiếp xúc cử tri là dịp để Đại biểu Quốc hội phổ biến, tuyên truyền cho cử tri đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thông tin, tiếp thu ý kiến hiến kế và tâm tư, nguyện vọng của cử tri.

Qua tiếp xúc cử tri, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh đã tổng hợp, phản ánh tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị của cử tri, các ngành, các cấp của tỉnh đến diễn đàn Quốc hội, góp phần cùng với Quốc hội giám sát Chính phủ và các Bộ, ngành giải quyết nhiều kiến nghị của cử tri.

Sau các đợt tiếp xúc cử tri, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh xây dựng báo cáo tổng hợp kiến nghị cử tri, tổ chức làm việc với Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh và các Sở, ngành có liên quan đến nội dung kiến nghị của cử tri để thảo luận và thống nhất báo cáo chuyển đến Quốc hội, Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương và địa phương xem xét, giải quyết theo thẩm quyền. Nhiều nội dung kiến nghị được các Bộ, ngành Trung ương và địa phương tiếp thu, góp phần hoàn thiện cơ chế chính sách, tháo gỡ những vướng mắc trong hoạt động quản lý Nhà nước và đời sống của nhân dân.

ĐÔN ĐỐC GIẢI QUYẾT ĐƠN THƯ KHIẾU NẠI, TỐ CÁO

Đồng chí Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, phát biểu tại buổi tiếp xúc với cử tri TP.Bà Rịa sau Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV.
Đồng chí Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, phát biểu tại buổi tiếp xúc với cử tri TP.Bà Rịa sau Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV.

Duy trì lịch tiếp công dân, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh đã thực hiện 86 buổi tiếp công dân với hơn 100 lượt công dân; đồng thời tiếp nhận, xử lý 251 đơn, chuyển 136 đơn, đang xử lý 20 đơn; lưu 160 đơn thư. Trưởng Đoàn,  Phó Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh còn dành nhiều thời gian tiếp công dân để nghe công dân phản ánh, đề xuất, kiến nghị và tiếp nhận đơn của công dân. Việc tiếp công dân cũng như việc tiếp nhận và xử lý các đơn thư khiếu nại tố cáo, kiến nghị của công dân luôn được các Đại biểu Quốc hội quan tâm và xem xét thấu đáo, coi đây là nhiệm vụ thường xuyên theo đúng quy định của pháp luật.

Sau khi tiếp nhận, chuyển đơn thư khiếu nại, tố cáo, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh đã đôn đốc, giám sát việc giải quyết các đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân trên cơ sở Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo và các quy định khác của pháp luật. Đa số nội dung đơn thư gửi đến Đoàn Đại biểu Quốc hội và Đại biểu Quốc hội thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan trong tỉnh, chủ yếu lĩnh vực tranh chấp đất đai.

Song song đó, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh đã quan tâm, tham gia các cuộc giám sát của các Ban của HĐND tỉnh, các đoàn giám sát của các Ủy ban của Quốc hội, cùng với việc lồng ghép giám sát chung các khiếu nại, tố cáo và công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với từng ngành, từng lĩnh vực.

Những việc làm của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh đã góp phần giúp người dân hiểu và thực hiện tốt quyền dân chủ trong khiếu nại, tố cáo; các cơ quan có thẩm quyền xử lý đúng các vụ việc khiếu nại, tố cáo của công dân dựa trên cơ sở các quy định của pháp luật.

TÍCH CỰC THAM GIA THẢO LUẬN, CHẤT VẤN TẠI NGHỊ TRƯỜNG

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh đã tham gia đầy đủ, nghiêm túc vào chương trình nghị sự của Quốc hội với tinh thần trách nhiệm cao. Các vị Đại biểu Quốc hội trong Đoàn đã tích cực tham gia thảo luận tại Tổ và Hội trường, tham gia chất vấn trên tinh thần thẳng thắn, tâm huyết. Tại Kỳ họp thứ Ba và thứ Tư, Quốc hội khóa XIV, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh đã có 83 lượt ý kiến phát biểu (45 lượt ý kiến tham gia phát biểu thảo luận tại Tổ và 38 ý kiến phát biểu ở Hội trường) đóng góp cho Quốc hội, Chính phủ trong việc xây dựng chủ trương, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng pháp luật. Qua đó đã góp phần vào sự thành công chung tại 2 kỳ họp Quốc hội khóa XIV trong năm 2017.

Các vị Đại biểu Quốc hội là thành viên của Hội đồng Dân tộc của Quốc hội, các Ủy ban của Quốc hội đã tham gia tích cực vào các hoạt động tại các kỳ họp để thẩm tra các báo cáo của Chính phủ, thẩm tra các dự án luật, thảo luận các chuyên đề giám sát, góp phần vào thành công chung của kỳ họp Quốc hội.

Đồng chí NGUYỄN THỊ YẾN
(Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh)

Thời gian qua, việc trả lời những ý kiến, kiến nghị của cử tri được các Bộ, ngành Trung ương và địa phương quan tâm. Các văn bản trả lời của Chính phủ, các Bộ, ngành và các cấp chính quyền của địa phương về những ý kiến, kiến nghị của cử tri đã được thực hiện nghiêm túc, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, nội dung trả lời cụ thể, có phân tích đánh giá nguyên nhân, đề ra giải pháp, từ đó tạo sự đồng thuận trong nhân dân.

 


THÔNG TIN THỜI TIẾT THÔNG TIN THỜI TIẾT