HỘI NGHỊ LẦN THỨ 11 (MỞ RỘNG) BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ HUYỆN CHÂU ĐỨC KHÓA V: Đẩy nhanh tiến độ các dự án khu công nghiệp, nông nghiệp công nghệ cao

(BR-VT) Ngày 15-12, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Châu Đức khóa V đã tổ chức Hội nghị lần thứ 11 (mở rộng). Hội nghị đã đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2017 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2018.

Các đồng chí: Bùi Chí Thành, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Châu Đức; Phạm Văn Hào, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; Nguyễn Công Vinh, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Châu Đức, chủ trì hội nghị.

Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2017 của Huyện ủy Châu Đức cho biết, kinh tế duy trì tốc độ tăng trưởng khá, hầu hết các chỉ tiêu cơ bản đạt và vượt kế hoạch. Giá trị sản xuất nông nghiệp tính theo giá hiện hành là 3.604 tỷ đồng, đạt 77,16% kế hoạch; 2 xã Bình Ba, Xuân Sơn được công nhận xã nông thôn mới, hiện huyện Châu Đức có 6/10 xã được công nhận xã nông thôn mới. Giá trị sản xuất công nghiệp (không bao gồm khu công  nghiệp) đạt 1.020 tỷ đồng, đạt 102,2% kế hoạch. Doanh thu thương mại-dịch vụ đạt 4.516 tỷ đồng, đạt 100,8% kế hoạch. Thu ngân sách đạt 921,442 tỷ đồng, đạt 107,36% kế hoạch.

Các lĩnh vực giáo dục và đào tạo, y tế, văn hóa, thể thao được quan tâm đầu tư và phát triển; an sinh xã hội được quan tâm, chăm lo, đời sống người dân tiếp tục được cải thiện. Tổng số hộ thoát nghèo theo chuẩn tỉnh là 1020 hộ, đạt 100% kế hoạch. Quốc phòng-an ninh được bảo đảm.

Về công tác xây dựng Đảng, chính quyền, Đảng bộ huyện đã kết nạp được 214 đảng viên, đạt 125,88% kế hoạch. Điều động cán bộ giữa các xã là 6 đồng chí, từ huyện về xã 1 đồng chí, từ xã lên huyện 1 đồng chí; luân chuyển từ huyện về xã, thị trấn 4 đồng chí, từ xã lên huyện 1 đồng chí…

Trên cơ sở thảo luận, Hội nghị đã đề ra chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện năm 2018. Một số chỉ tiêu chủ yếu trong năm 2018 là: Giá trị sản xuất ngành nông nghiệp theo giá so sánh tăng 4,03% so với thực hiện năm 2017. Giá trị sản xuất công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp theo giá so sánh (bao gồm khu công nghiệp), tăng 9,3% so với thực hiện năm 2017; (không gồm khu công nghiệp) tăng 8,28% so với thực hiện năm 2017. Doanh thu thương mại-dịch vụ tăng 12,93% so với thực hiện năm 2017. Số lao động được giải quyết việc làm trong năm 2018 là 4.350 người, tăng 2,35% so với thực hiện năm 2017. Tạo việc làm tăng thêm 1.250 lao động, tăng 4,17% so với thực hiện năm 2017.

Ban Chấp hành Đảng bộ huyện yêu cầu HĐND, UBND huyện tập trung thực hiện các nội dung: Đẩy nhanh công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, giao đất cho chủ đầu tư triển khai dự án khu công nghiệp đô thị Châu Đức, khu công nghiệp Đá Bạc. Tạo điều kiện thuận lợi để kêu gọi, thu hút nhà đầu tư trong và ngoài nước vào các khu công nghiệp. Về phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, tiếp tục kiến nghị tỉnh đẩy nhanh tiến độ thực hiện Đề án số 04-ĐA/TU, sớm thu hồi 1.033 ha đất cao su trên địa bàn huyện để kêu gọi đầu tư các dự án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; tổ chức thực hiện mô hình trình diễn nông nghiệp tập trung của huyện theo đề án được duyệt; tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát sản xuất, tiêu thụ giống cây trồng; các loại vật tư nông nghiệp, thuốc thú y. Về xây dựng các xã nông thôn mới, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện yêu cầu, tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí của 6 xã đã đạt chuẩn nông thôn mới; tập trung các nguồn lực thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới cho các xã giai đoạn 2016-2020; tổ chức hội nghị chuyên đề đánh giá thu nhập tăng lên của người dân 6 xã đã đạt nông thôn mới…

Tin, ảnh: PHÚC LƯU-MẠNH THẮNG (Báo BR-VT)


THÔNG TIN THỜI TIẾT THÔNG TIN THỜI TIẾT