Tiêu hủy nhiều thực phẩm vi phạm an toàn trong 6 tháng năm 2017

Ngày 2/8, Ban Chỉ đạo liên ngành vệ sinh an toàn thực phẩm huyện tổ chức Hội nghị sơ kết công tác bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017. Ông Nguyễn Tấn Bản – Phó chủ tịch UBND huyện chủ trì Hội nghị.

Theo số liệu thống kê, hiện nay trên địa bàn huyện có trên 1.400 cơ sở sản xuất kinh doanh chế biến thực phẩm. Riêng 6 tháng đầu năm, huyện đã cấp mới 266 giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm (ATTP). Công tác thanh tra, kiểm tra được các ngành tăng cường, trong 6 tháng đã tổ chức 383 lượt thanh tra, kiểm tra liên ngành, kiểm tra 942 cơ sở. Tham mưu UBND huyện ra Quyết định xử lý vi phạm hành chính 9 trường hơp vi phạm. Tiến hành tiêu hủy 56 cây chả dương tính với hàn the, 2,2kg cá khoai dương tính với formol, 2,5 kh mực tẩm hóa chất; 100 kg thịt heo bẩn…

Qua công tác kiểm tra cho thấy các lỗi vi phạm chủ yếu là điều kiện vệ sinh cơ sở, trang thiết bị, dung cụ, chất lượng thực phẩm chưa đảm bảo. Việc kiểm nghiệm thực phẩm, giám sát mối nguy ô nhiễm thực phẩm và giám sát ngộ độc thực phẩm được chú trọng. Công tác thông tin, tuyên truyền, giáo dục về ATTP được thực hiện với nội dung đa dạng và phong phú góp phần đưa kiến thức, thông tin về ATTP đến với mọi người dân, nâng cao nhận thức của người dân về công tác đảm bảo ATTP.

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Tấn Bản ghi nhận những kết quả đạt được trong công tác ATTP trong 06 tháng qua. Thời gian tới, đề nghị các thành viên Ban chỉ đạo nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong công tác đảm bảo ATTP; xây dựng kế hoạch cụ thể cho từng tháng, các hoạt động đảm bảo ATTP phải có mục đích rõ ràng, phân công trách nhiệm cụ thể cho đơn vị. Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức của người dân về tầm quan trọng của ATTP không chỉ đảm bảo sức khỏe của toàn dân, mà còn góp phần đảm bảo an ninh chính trị xã hội.

 

Xuân Thắng(Đài truyền thanh Châu Đức)


THÔNG TIN THỜI TIẾT THÔNG TIN THỜI TIẾT