Kỳ họp thứ tư HĐND huyện “Tinh thần trách nhiệm cao của các cấp và sự đồng thuận của nhân dân”

Sau gần 2 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần dân chủ, trí tuệ và trách nhiệm cao, sáng 21/7, kỳ họp thứ 4 HĐND huyện Châu Đức khoá IV, nhiệm kỳ 2016-2021 đã kết thúc với "Tinh thần trách nhiệm cao của các cấp và sự đồng thuận của nhân dân".

Các đại biểu đã được thông qua tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm. Theo đó, hầu hết các chỉ tiêu cơ bản đạt và vượt so với kế hoạch. Tổng doanh thu thương mại, dịch vụ đạt 2.241 tỷ đồng, đạt hơn 50% kế hoạch, tăng hơn 14% so với cùng kỳ; giá trị sản xuất nông nghiệp đạt 2.124 tỷ đồng, trong đó, trồng trọt 1.605 tỷ đồng; chăn nuôi 519 tỷ đồng, thủy sản 35 tỷ đồng. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn là 425,503 tỷ đồng, đạt hơn 50% so với dự toán và bằng 106 so với cùng kỳ; tổng chi ngân sách địa phương 409,727 tỷ đồng, đạt gần 60%.

Tại kỳ họp, các lãnh đạo, phòng, ban đã tập trung trả lời chất vấn đối với nhiều kiến nghị của cử tri về các lĩnh vực: đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, ô nhiễm môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, điện, đường giao thông nông thôn, giá cả thị trường…

Trong phiên bế mạc, HĐND huyện biểu quyết thông qua 5 Nghị quyết về thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh 6 tháng cuối năm 2017; dự toán ngân sách nhà nước năm 2017; bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn (2016-2020), kế hoạch xây dựng cơ bản 6 tháng cuối năm 2017 và kế hoạch 2018; dự kiến chương trình giám sát của HĐND huyện năm 2018 và Nghị quyết cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND huyện khóa IV nhiệm kỳ 2026-2021.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, ông Bùi Chí Thành – UV. Dự khuyết BCHTW Đảng, bí thư Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện Châu Đức đã ghi nhận sự tham gia đóng góp ý kiến tích cực của các đại biểu. Đồng thời đề nghị các đại biểu tiếp tục phối hợp tổ chức, thực hiện tốt các hoạt động giám sát Nghị quyết HĐND, UBND và các cấp, ngành, nhất là những mục tiêu, giải pháp chủ yếu về phát triển kinh tế - xã hội, những vấn đề dân sinh trên địa bàn với quyết tâm hoàn thành các nhiệm vụ của năm 2017.

Ông Bùi Chí Thành nói: "Những kết quả đạt được của của 6 tháng đầu năm là khẳng định sự vào cuộc và tinh thần trách nhiệm cao của các cấp, các ngành, đội ngủ CB-CCVC toàn huyện và đặc biệt là sự đồng thuận, ủng hộ của bà con nhân dân. Không chỉ dừng lại ở đây mà còn phải tập trung nỗ lực hơn nữa, có như vậy mới khẳng định rằng, NQ năm 2017 sẽ hoàn thành thắng lợi. Thay mặt chủ tọa kỳ họp xin cám ơn tất cả vị đại biểu về dự họp, biểu dương các cơ quan ban, ngành đã thực hiện nghiêm công việc báo cáo và giải trình những ý kiến nghị của đại biểu và cử tri, đã góp phần thành công của kỳ họp".

Hoàng Hậu (Đài truyền thanh Châu Đức)


THÔNG TIN THỜI TIẾT THÔNG TIN THỜI TIẾT