Thông báo triệu tập và một số nội dung tổ chức thi tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục huyện Châu Đức năm 2016.

Hội đồng thi tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục huyện Châu Đức năm 2016 thông báo triệu tập các thí sinh và một số nội dung về tổ chức kỳ thi tuyển năm 2016.

Xem nội dung chi tiết: TẠI ĐÂY.


THÔNG TIN THỜI TIẾT THÔNG TIN THỜI TIẾT