v/v trả lời ông Nguyễn Mạnh Hòa

Ngày 15 tháng 12 năm 2014, UBND huyện Châu Đức nhận được công văn số 2169/SNV-CBCC về việc trả lời đơn của ông Nguyễn Mạnh Hòa - ngụ tại Xã Xà Bang - huyện Châu Đức.

>>> xem chi tiết công văn tại đây


THÔNG TIN THỜI TIẾT THÔNG TIN THỜI TIẾT