Công bố Quyết định sáp nhập văn phòng Huyện ủy, HĐND, UBND

Sáng 20/1, Huyện ủy Châu Đức tổ chức Hội nghị công bố Quyết định thành lập Văn phòng huyện trên cơ sở sáp nhập Văn phòng Huyện ủy, HĐND và UBND, với tên gọi Văn phòng huyện Châu Đức.

Căn cứ Quyết định số 1179-QĐ/TU ngày 3/9/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Huyện ủy Châu Đức tổ chức sáp nhập Văn phòng Huyện ủy với Văn phòng HĐND - UBND huyện với mục tiêu tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo tập trung, thống nhất của cấp ủy, chính quyền, thực hiện tinh giản bộ máy, biên chế, nâng cao chất lượng, hiệu quả của văn phòng. 

Về chức năng, nhiệm vụ sau khi được thành lập, Văn phòng Huyện ủy, HĐND, UBND huyện sẽ là cơ quan chuyên trách, tham mưu, giúp việc Huyện ủy, HĐND và UBND huyện. Tổ chức bộ máy gồm: 1 Chánh Văn phòng và 3 Phó chánh Văn phòng. Bà Nguyễn Thị Thu Hằng, Huyện ủy viên được bổ nhiệm làm Chánh Văn phòng huyện.

Đến dự và phát biểu tại hội nghị, ông Hoàng Nguyên Dinh, Chủ tịch UBND huyện Châu Đức yêu cầu CBCC văn phòng tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, khắc phục những khó khăn, đoàn kết, thống nhất trong nội bộ, từng bước nâng cao chất lượng, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của huyện nhà.

THÁI BÌNH

Trung bình (0 Bình chọn)
Tỷ lệ trung bình là 0.0 ngôi sao trên mức cao nhất 5 sao.


THÔNG TIN THỜI TIẾT THÔNG TIN THỜI TIẾT