59 công chức cấp xã tham gia kỳ kiểm tra, sát hạch

Sáng 26/12, tại Trường Chính trị tỉnh, UBND huyện Châu Đức tổ chức kỳ thì kiểm tra, sát hạch công chức cấp xã năm 2019.

Công chức cấp xã (huyện Châu Đức) làm bài trắc nghiệm kiểm tra kiến thức về chuyên môn nghiệp vụ.
Công chức cấp xã (huyện Châu Đức) làm bài trắc nghiệm kiểm tra kiến thức về chuyên môn nghiệp vụ.

Tham gia kỳ kiểm tra, sát hạch có 59 công chức đang công tác tại các vị trí: Tư pháp-Hộ tịch, Văn hóa-Xã hội của 16 xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Các công chức cấp xã sẽ trải qua 2 nội dung kiểm tra gồm: Làm 1 bài trắc nghiệm kiểm tra kiến thức, sự hiểu biết về chuyên môn nghiệp vụ, quy tắc ứng xử, văn hóa công sở; Thực hành trên máy vi tính về trình độ tin học (soan thảo văn bản). Tổng thời gian thực hiện các phần kiểm tra, sát hạch là 120 phút.

Theo ông Nguyễn Văn Tư, Trưởng Phòng Nội vụ huyện Châu Đức, thông qua kỳ kiểm tra, sát hạch nhằm đánh giá thực trạng trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của công chức cấp xã trên địa bàn huyện, qua đó có kế hoạch bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. Đồng thời đây cũng là căn cứ để huyện bố trí, sắp xếp lại đội ngũ công chức cấp xã cho phù hợp vị trí, năng lực trình độ chuyên môn.

Tin, ảnh: NHẬT LINH

Trung bình (0 Bình chọn)
Tỷ lệ trung bình là 0.0 ngôi sao trên mức cao nhất 5 sao.


THÔNG TIN THỜI TIẾT THÔNG TIN THỜI TIẾT