Sơ kết 10 năm xây dựng nền quốc phòng toàn dân giai đoạn 2009-2019

Sáng 5/12, UBND huyện Châu Đức tổ chức hội nghị sơ kết 10 năm xây dựng nền quốc phòng toàn dân (QPTD) giai đoạn 2009-2019. 

Ông Nguyễn Văn Việt, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Châu Đức (thứ tư từ phải qua) trao Giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong 10 năm xây dựng nền QPTD giai đoạn 2009-2019.
Ông Nguyễn Văn Việt, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Châu Đức (thứ tư từ phải qua) trao Giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong 10 năm xây dựng nền QPTD giai đoạn 2009-2019.

Trong 10 năm qua, Huyện ủy, UBND huyện, chính quyền các cấp đã lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc đường lối, quan điểm, chủ trương của Đảng về xây dựng nền QPTD và đạt được nhiều kết quả nổi bật. Tính đến nay, lực lượng Dân quân tự vệ đạt 1,5% so với dân số; 100% ban CHQS các xã, thị trấn đã điều chỉnh, bổ sung kế hoạch chiến đấu phòng thủ, kế hoạch bảo vệ trụ sở UBND cấp xã; đã tổ chức 2 cuộc diễn tập cấp huyện và mỗi năm tổ chức diễn tập cho 3 xã bằng nhiều hình thức. Bên cạnh đó, hàng năm công tác tuyển quân được triển khai thực hiện chặt chẽ, bảo đảm 100% chỉ tiêu trên giao; tổ chức bồi dưỡng kiến thức QP-AN theo phân cấp được 3.051/3.055 người thuộc các đối tượng và 200 chức việc tôn giáo trên địa bàn.

Tại hội nghị, UBND huyện Châu Đức đã khen thưởng 10 tập thể, 20 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 10 năm xây dựng nền QPTD giai đoạn 2009-2019.

Tin, ảnh: THÁI BÌNH (báo BRVT)

Trung bình (0 Bình chọn)
Tỷ lệ trung bình là 0.0 ngôi sao trên mức cao nhất 5 sao.


THÔNG TIN THỜI TIẾT THÔNG TIN THỜI TIẾT