Châu Đức chuyển mình sau 10 năm xây dựng nông thôn mới

Phát huy vai trò chủ thể là người dân, lấy sức dân để lo cho dân, 10 năm qua, nông thôn Châu Đức đã khoác lên mình tấm áo mới, đánh dấu sự chuyển mình quan trọng của vùng đất và con người nơi đây.

 

 


THÔNG TIN THỜI TIẾT THÔNG TIN THỜI TIẾT