Huyện Châu Đức tổ chức Họp mặt Kỷ niệm 25 năm ngày thành lập huyện

 

 

Ngày 23/8, Huyện ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN huyện Châu Đức tổ chức Họp mặt Kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969-2019) và 25 năm ngày thành lập huyện Châu Đức (15/8/1994-15/8/2019).

Bà Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh trao Cờ thi đua của Chính phủ cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Châu Đức. Ảnh: THÁI BÌNH.
Bà Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh trao Cờ thi đua của Chính phủ cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Châu Đức. Ảnh: THÁI BÌNH.

Bà Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ; Các Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy và lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh đã đến dự.

Bà Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh trao Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng cho các đảng viên. Ảnh: THÁI BÌNH.
Bà Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh trao Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng cho các đảng viên. Ảnh: THÁI BÌNH.

Trong Diễn văn Kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và 25 năm thành lập huyện Châu Đức, ông Nguyễn Công Vinh, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện khẳng định: Những  giá trị lý luận và thực tiễn sâu sắc của Di chúc Hồ Chí Minh đã bồi đắp niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân với Đảng; nâng cao nhận thức về việc thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Ông Nguyễn Tuấn Minh, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy và bà Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh tham dự họp mặt.
Ông Nguyễn Tuấn Minh, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy và bà Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh tham dự họp mặt.

Về thành tựu kinh tế-xã hội huyện Châu Đức sau 25 năm thành lập, ông Nguyễn Công Vinh cho biết: Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hàng năm khoảng 10,9%. Cơ cấu kinh tế đang từng bước chuyển dịch đúng hướng, trong đó nông nghiệp chiếm 42,33%, thương mại - dịch vụ 14,33% và công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp 41,34%. Thu nhập bình quân đầu người hiện nay hơn 47 triệu đồng/người/năm, tăng hơn 20 lần so với khi mới thành lập huyện. Đời sống văn hóa, tinh thần của người dân huyện Châu Đức được nâng cao rõ rệt. Công tác đền ơn đáp đáp nghĩa, an sinh xã hội, giảm nghèo được chú trọng...

Thiếu tướng Nguyễn Minh Ninh, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh (bên phải) và ông Nguyễn Văn Trình, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh (bên trái) tham dự họp mặt.
Thiếu tướng Nguyễn Minh Ninh, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh (bên phải) và ông Nguyễn Văn Trình, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh (bên trái) tham dự họp mặt.

Tại Họp mặt kỷ niệm, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Châu Đức vinh dự nhận Cờ thi đua của Chính phủ vì có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2018. Nhiều cá nhân và tập thể nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh, Giấy khen của UBND huyện vì có thành tích xuất sắc trong 25 năm xây dựng và phát triển huyện Châu Đức.

Ông Lưu Tài Đoàn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy (bên trái) và ông Nguyễn Văn Xinh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (bên phải) tham dự họp mặt.
Ông Lưu Tài Đoàn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy (bên trái) và ông Nguyễn Văn Xinh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (bên phải) tham dự họp mặt.

TRÚC GIANG

Ngày 23/8, Huyện ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN huyện Châu Đức tổ chức Họp mặt Kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969-2019) và 25 năm ngày thành lập huyện Châu Đức (15/8/1994-15/8/2019).

Bà Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh trao Cờ thi đua của Chính phủ cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Châu Đức. Ảnh: THÁI BÌNH.
Bà Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh trao Cờ thi đua của Chính phủ cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Châu Đức. Ảnh: THÁI BÌNH.

Bà Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ; Các Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy và lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh đã đến dự.

Bà Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh trao Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng cho các đảng viên. Ảnh: THÁI BÌNH.
Bà Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh trao Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng cho các đảng viên. Ảnh: THÁI BÌNH.

Trong Diễn văn Kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và 25 năm thành lập huyện Châu Đức, ông Nguyễn Công Vinh, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện khẳng định: Những  giá trị lý luận và thực tiễn sâu sắc của Di chúc Hồ Chí Minh đã bồi đắp niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân với Đảng; nâng cao nhận thức về việc thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Ông Nguyễn Tuấn Minh, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy và bà Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh tham dự họp mặt.
Ông Nguyễn Tuấn Minh, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy và bà Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh tham dự họp mặt.

Về thành tựu kinh tế-xã hội huyện Châu Đức sau 25 năm thành lập, ông Nguyễn Công Vinh cho biết: Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hàng năm khoảng 10,9%. Cơ cấu kinh tế đang từng bước chuyển dịch đúng hướng, trong đó nông nghiệp chiếm 42,33%, thương mại - dịch vụ 14,33% và công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp 41,34%. Thu nhập bình quân đầu người hiện nay hơn 47 triệu đồng/người/năm, tăng hơn 20 lần so với khi mới thành lập huyện. Đời sống văn hóa, tinh thần của người dân huyện Châu Đức được nâng cao rõ rệt. Công tác đền ơn đáp đáp nghĩa, an sinh xã hội, giảm nghèo được chú trọng...

Thiếu tướng Nguyễn Minh Ninh, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh (bên phải) và ông Nguyễn Văn Trình, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh (bên trái) tham dự họp mặt.
Thiếu tướng Nguyễn Minh Ninh, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh (bên phải) và ông Nguyễn Văn Trình, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh (bên trái) tham dự họp mặt.

Tại Họp mặt kỷ niệm, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Châu Đức vinh dự nhận Cờ thi đua của Chính phủ vì có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2018. Nhiều cá nhân và tập thể nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh, Giấy khen của UBND huyện vì có thành tích xuất sắc trong 25 năm xây dựng và phát triển huyện Châu Đức.

Ông Lưu Tài Đoàn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy (bên trái) và ông Nguyễn Văn Xinh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (bên phải) tham dự họp mặt.
Ông Lưu Tài Đoàn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy (bên trái) và ông Nguyễn Văn Xinh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (bên phải) tham dự họp mặt.

TRÚC GIANG

 

 

 

 

 

Trung bình (0 Bình chọn)
Tỷ lệ trung bình là 0.0 ngôi sao trên mức cao nhất 5 sao.


THÔNG TIN THỜI TIẾT THÔNG TIN THỜI TIẾT